Statistieken Buurt Zoning de Cuesmes

Aantal inwoners per jaar in de buurt Zoning de Cuesmes
(toename van 1,14% naar 799 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Zoning de Cuesmes is met 9 personen gegroeid van 790 personen in 2011 tot 799 personen in 2022 (dat is een toename van 1,14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 1 personen (0,14%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Cuesmes met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Zoning de Cuesmes: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Cuesmes met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Cuesmes-Centre, 2: buurt Cuesmes-La Station, 3: buurt Pont de Pierre-Ponton, 4: buurt Rue de l’Herifus, 5: buurt Rue de Ciply ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Cuesmes met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Cuesmes-Centre, 2: buurt Cuesmes-La Station, 3: buurt Pont de Pierre-Ponton, 4: buurt Rue de l’Herifus, 5: buurt Rue de Ciply, 6: buurt Les Grands Pres Bergen (01), 7: buurt Grands Champs, 8: buurt Zoning de Cuesmes, 9: buurt Maubeuge, 10: buurt Le Nouveau Quartier, 11: buurt Espinette Bergen, 12: buurt Grande Barre ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Zoning de Cuesmes voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Zoning de Cuesmes ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Zoning de Cuesmes

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Zoning de Cuesmes. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Zoning de Cuesmes: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.313)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Zoning de Cuesmes. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Zoning de Cuesmes was €27.313. Er waren 455 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Zoning de Cuesmes was €12.427.362.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Zoning de Cuesmes in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Zoning de Cuesmes (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Zoning de Cuesmes in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Zoning de Cuesmes: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Zoning de Cuesmes helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Bergen getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Bergen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Bergen. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Zoning de Cuesmes helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Bergen getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bergen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Bergen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Zoning de Cuesmes helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Bergen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*49.144Aantal2023
Mannen*47.321Aantal2023
0 tot 10 jaar*9.807Aantal2023
10 tot 20 jaar*11.035Aantal2023
20 tot 30 jaar*12.689Aantal2023
30 tot 40 jaar*13.194Aantal2023
40 tot 50 jaar*13.063Aantal2023
50 tot 60 jaar*12.665Aantal2023
60 tot 70 jaar*11.230Aantal2023
70 tot 80 jaar*8.309Aantal2023
80 tot 90 jaar*3.485Aantal2023
90 jaar en ouder*988Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Bergen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Zoning de Cuesmes helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*25.956Aantal2023
Gescheiden*10.683Aantal2023
Ongehuwd*54.136Aantal2023
Verweduwd*5.690Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Bergen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Zoning de Cuesmes helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften455Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€12.427.362Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.313Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.038Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Zoning de Cuesmes.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*79.961Aantal2023
Vreemdelingen*16.504Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Bergen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Zoning de Cuesmes helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode53053C11-Code2023
RegionaamZoning de CuesmesNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte48Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen469Aantal2023
Aantal inwoners799Aantal2022
Aantal huishoudens395Aantal2021
Aantal wagens335Aantal2021
Dichtheid adressen9,85Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners16,79Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens8,30Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens7,04Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Zoning de Cuesmes.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2017
Huizen-Transacties13Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties13Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Zoning de Cuesmes.

Adressen in de buurt Zoning de Cuesmes

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Zoning de Cuesmes. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bergen.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Avenue Joseph Wauters100 - 997000 - 7033
Cité Gailliez10 - 77000
Grand’Route1067000
Route d’Eugies487000
Rue Dampierre1 - 97000
Rue de l’Arsenal1 - 97000
Rue du Chemin de Fer274 - 4717000 - 7033
Rue du Travail1 - 97000