Statistieken Deelgemeente Aalter

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Aalter
(zeer grote toename van 33% naar 15.524 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Aalter is met 3.853 inwoners gegroeid van 11.671 inwoners in 1990 tot 15.524 inwoners in 2022 (dat is een zeer grote toename van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 120 inwoners (0,90%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Aalter met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Aalter: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Aalter met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Aalter, 2: deelgemeente Bellem, 3: deelgemeente Lotenhulle, 4: deelgemeente Poeke, 5: deelgemeente Knesselare, 6: deelgemeente Ursel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Aalter voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Aalter ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Aalter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Aalter. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Aalter: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.264)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Aalter. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Aalter was €39.264. Er waren 8.892 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Aalter was €349.136.050.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Aalter in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Aalter waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Aalter (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Aalter in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Aalter: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Aalter helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Aalter getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Aalter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Aalter.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aalter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Aalter. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Aalter helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Aalter getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.789Aantal2022
Mannen7.751Aantal2022
0 tot 10 jaar1.409Aantal2022
10 tot 20 jaar1.596Aantal2022
20 tot 30 jaar1.810Aantal2022
30 tot 40 jaar1.764Aantal2022
40 tot 50 jaar1.997Aantal2022
50 tot 60 jaar2.303Aantal2022
60 tot 70 jaar1.842Aantal2022
70 tot 80 jaar1.523Aantal2022
80 tot 90 jaar966Aantal2022
90 jaar en ouder218Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Aalter.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*12.150Aantal2023
Gescheiden*2.548Aantal2023
Ongehuwd*13.091Aantal2023
Verweduwd*1.740Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Aalter getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Aalter helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften8.892Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€349.136.050Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.264Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.123Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Aalter.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*28.086Aantal2023
Vreemdelingen*1.443Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Aalter getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Aalter helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44001ACode2023
RegionaamAalterNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte4.668Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen16.676Aantal2023
Aantal inwoners15.524Aantal2022
Aantal huishoudens6.713Aantal2021
Aantal wagens8.246Aantal2021
Dichtheid adressen3,57Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,33Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens1,44Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,77Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Aalter.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties26Aantal2020
Huizen-Transacties96Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties38Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties58Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€55.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€68.750Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€93.750Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Aalter.