Statistieken Deelgemeente Beerse

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Beerse
(zeer grote toename van 37% naar 15.312 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Beerse is met 4.097 personen gestegen van 11.215 personen in 1990 tot 15.312 personen in 2022 (dat is een zeer grote toename van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 128 personen (0,98%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Beerse met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Beerse: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Beerse met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Beerse, 2: deelgemeente Vlimmeren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Beerse voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Beerse ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Beerse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Beerse. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Beerse: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.585)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Beerse. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Beerse was €37.585. Er waren 8.368 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Beerse was €314.507.178.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Beerse in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beerse waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Beerse (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Beerse in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Beerse: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Beerse helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beerse getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Beerse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Beerse.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beerse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Beerse. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Beerse helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beerse getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.710Aantal2022
Mannen7.626Aantal2022
0 tot 10 jaar1.577Aantal2022
10 tot 20 jaar1.668Aantal2022
20 tot 30 jaar1.724Aantal2022
30 tot 40 jaar1.971Aantal2022
40 tot 50 jaar1.961Aantal2022
50 tot 60 jaar2.251Aantal2022
60 tot 70 jaar2.034Aantal2022
70 tot 80 jaar1.268Aantal2022
80 tot 90 jaar698Aantal2022
90 jaar en ouder127Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Beerse.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*7.398Aantal2023
Gescheiden*1.573Aantal2023
Ongehuwd*8.476Aantal2023
Verweduwd*969Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Beerse getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Beerse helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften8.368Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€314.507.178Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.584Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.071Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Beerse.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*17.084Aantal2023
Vreemdelingen*1.332Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Beerse getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Beerse helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13004ACode2023
RegionaamBeerseNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte2.789Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen8.446Aantal2023
Aantal inwoners15.312Aantal2022
Aantal huishoudens6.162Aantal2021
Aantal wagens7.881Aantal2021
Dichtheid adressen3,03Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners5,49Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens2,21Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,83Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Beerse.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties25Aantal2020
Huizen-Transacties118Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties45Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties73Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€132.600Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€142.800Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€163.200Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Beerse.