Statistieken Deelgemeente Blankenberge

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Blankenberge in de gemeente Blankenberge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Blankenberge in de gemeente Blankenberge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Blankenberge
(zeer grote stijging van 29% naar 12.664 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Blankenberge is met 2.864 personen gegroeid van 9.800 personen in 1990 tot 12.664 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 87 personen (0,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Blankenberge met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Blankenberge: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Blankenberge met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Blankenberge-Centrum, 2: buurt Koninginlaan, 3: buurt Station Blankenberge, 4: buurt De Swertlaan, 5: buurt Marktwijk, 6: buurt Zeedijk-Pier, 7: buurt Zeedijk-Oost, 8: buurt Spuikom Blankenberge, 9: buurt Vissershaven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Blankenberge voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Blankenberge ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Blankenberge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Blankenberge. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Blankenberge: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.263)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Blankenberge. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Blankenberge was €27.263. Er waren 8.650 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Blankenberge was €235.827.585.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Blankenberge in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Blankenberge waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Blankenberge (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Blankenberge in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Blankenberge: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Blankenberge helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Blankenberge getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Blankenberge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Blankenberge.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Blankenberge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Blankenberge. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Blankenberge helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Blankenberge getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Blankenberge voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen6.387Aantal2023
Mannen6.277Aantal2023
0 tot 10 jaar699Aantal2023
10 tot 20 jaar724Aantal2023
20 tot 30 jaar1.049Aantal2023
30 tot 40 jaar1.145Aantal2023
40 tot 50 jaar1.127Aantal2023
50 tot 60 jaar1.782Aantal2023
60 tot 70 jaar2.632Aantal2023
70 tot 80 jaar2.316Aantal2023
80 tot 90 jaar1.021Aantal2023
90 jaar en ouder152Aantal2023
Aantal inwoners12.664Aantal2023
0 tot 5 jaar361Aantal2023
5 tot 10 jaar338Aantal2023
10 tot 15 jaar405Aantal2023
15 tot 20 jaar319Aantal2023
20 tot 25 jaar485Aantal2023
25 tot 29 jaar564Aantal2023
30 tot 35 jaar573Aantal2023
35 tot 40 jaar572Aantal2023
40 tot 45 jaar555Aantal2023
45 tot 50 jaar572Aantal2023
50 tot 55 jaar762Aantal2023
55 tot 60 jaar1.020Aantal2023
60 tot 65 jaar1.260Aantal2023
65 tot 70 jaar1.372Aantal2023
70 tot 75 jaar1.295Aantal2023
75 tot 80 jaar1.021Aantal2023
80 tot 85 jaar637Aantal2023
85 tot 90 jaar384Aantal2023
90 tot 95 jaar129Aantal2023
95 jaar en ouder23Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Blankenberge. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Blankenberge.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden671Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden588Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen80Aantal2023
Winkels: periodieke goederen124Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen28Aantal2023
Winkels: overige11Aantal2023
Winkels243Aantal2023
Horecazaken233Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten112Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden83Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Blankenberge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens7.487Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.999Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.570Aantal2023
Huishoudens 3 personen483Aantal2023
Huishoudens 4 personen274Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen161Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon53%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen4%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen2%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften8.650Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€235.827.585Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.263Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.025Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€252.232.014Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit11.419Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)615Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)732%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)35%Percentage2023
Aantal nationaliteiten271Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.245Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)68%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit630Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)34%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Blankenberge.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31004ACode2024
RegionaamBlankenbergeNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte218Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen18.356Aantal2024
Aantal inwoners12.664Aantal2023
Aantal huishoudens7.487Aantal2023
Aantal wagens4.718Aantal2022
Dichtheid adressen84,27Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners58,14Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens34,37Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens21,66Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Blankenberge.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder445Aantal2023
Alleenwonend3.999Aantal2023
Andere persoon320Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)940Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.236Aantal2023
Inwonende andere persoon156Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder605Aantal2023
Kind bij gehuwd paar852Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar407Aantal2023
Lid van collectief huishouden73Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)518Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.110Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Blankenberge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties512Aantal2020
Huizen-Transacties56Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties52Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€120.854Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€175.648Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€232.174Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Blankenberge.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.065Aantal2023
Eigenaars3.425Aantal2023
% Huurders54%Percentage2023
% Eigenaars46%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Blankenberge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden15.542Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.498Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.409Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20005.088Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20102.217Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.406Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021143Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900766Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.614Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen13.924Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie15.519Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie16Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Blankenberge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.