Statistieken Buurt Blankenberge-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blankenberge-Centrum in de gemeente Blankenberge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blankenberge-Centrum in de gemeente Blankenberge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Blankenberge-Centrum
(zeer grote groei van 31% naar 2.652 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Blankenberge-Centrum is met 631 personen toegenomen van 2.021 personen in 1990 tot 2.652 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 19 personen (0,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Blankenberge met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Blankenberge-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Blankenberge met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Blankenberge-Centrum, 2: buurt Koninginlaan, 3: buurt Station Blankenberge, 4: buurt De Swertlaan, 5: buurt Marktwijk, 6: buurt Zeedijk-Pier, 7: buurt Zeedijk-Oost, 8: buurt Spuikom Blankenberge, 9: buurt Vissershaven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Blankenberge-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Blankenberge-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Blankenberge-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Blankenberge-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Blankenberge-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€24.878)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blankenberge-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blankenberge-Centrum was €24.878. Er waren 1.848 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Blankenberge-Centrum was €45.973.695.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Blankenberge-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Blankenberge waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Blankenberge-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Blankenberge-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Blankenberge-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Blankenberge-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Blankenberge getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Blankenberge-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Blankenberge-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Blankenberge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Blankenberge-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Blankenberge-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Blankenberge getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Blankenberge-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.310Aantal2023
Mannen1.306Aantal2023
0 tot 10 jaar119Aantal2023
10 tot 20 jaar146Aantal2023
20 tot 30 jaar249Aantal2023
30 tot 40 jaar219Aantal2023
40 tot 50 jaar244Aantal2023
50 tot 60 jaar376Aantal2023
60 tot 70 jaar566Aantal2023
70 tot 80 jaar465Aantal2023
80 tot 90 jaar212Aantal2023
90 jaar en ouder20Aantal2023
Aantal inwoners2.652Aantal2023
0 tot 5 jaar60Aantal2023
5 tot 10 jaar59Aantal2023
10 tot 15 jaar77Aantal2023
15 tot 20 jaar69Aantal2023
20 tot 25 jaar122Aantal2023
25 tot 29 jaar127Aantal2023
30 tot 35 jaar115Aantal2023
35 tot 40 jaar104Aantal2023
40 tot 45 jaar106Aantal2023
45 tot 50 jaar138Aantal2023
50 tot 55 jaar163Aantal2023
55 tot 60 jaar213Aantal2023
60 tot 65 jaar262Aantal2023
65 tot 70 jaar304Aantal2023
70 tot 75 jaar261Aantal2023
75 tot 80 jaar204Aantal2023
80 tot 85 jaar130Aantal2023
85 tot 90 jaar82Aantal2023
90 tot 95 jaar15Aantal2023
95 jaar en ouder5Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Blankenberge-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Blankenberge-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden384Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners145,62Aantal2022
Gevulde handelspanden341Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen49Aantal2023
Winkels: periodieke goederen95Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen20Aantal2023
Winkels: overige8Aantal2023
Winkels172Aantal2023
Horecazaken104Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners37,99Aantal2022
Consumentgerichte diensten65Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners25,70Aantal2022
Leegstaande handelspanden43Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Blankenberge-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.616Aantal2023
Huishoudens 1 persoon899Aantal2023
Huishoudens 2 personen547Aantal2023
Huishoudens 3 personen96Aantal2023
Huishoudens 4 personen45Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen29Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon56%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen3%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen2%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.848Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€45.973.695Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€24.878Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€20.212Euro2019
Interkwartiel verschil15.905Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt79Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie39Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €26%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €29%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €7%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €3%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 3%Percentage2021
% inkomens >75.000 €2%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€50.869.699Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.196Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.329Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)147Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)89%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten50Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit287Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit140Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Blankenberge-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31004A00-Code2024
RegionaamBlankenberge-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte26Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.550Aantal2024
Aantal inwoners2.652Aantal2023
Aantal huishoudens1.616Aantal2023
Aantal wagens867Aantal2022
Dichtheid adressen173,01Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners100,84Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens61,45Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens32,97Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Blankenberge-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder99Aantal2023
Alleenwonend899Aantal2023
Andere persoon96Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)164Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen626Aantal2023
Inwonende andere persoon35Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder134Aantal2023
Kind bij gehuwd paar147Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar62Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)86Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen268Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Blankenberge-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties124Aantal2020
Huizen-Transacties7Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€120.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€200.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€250.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Blankenberge-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders999Aantal2023
Eigenaars617Aantal2023
% Huurders62%Percentage2023
% Eigenaars38%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Blankenberge-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.630Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945718Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970744Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000773Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010540Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020423Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202126Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900405Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen238Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.392Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.621Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie9Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Blankenberge-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Blankenberge-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Blankenberge-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Blankenberge. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albertstraat1 - 98370
Bakkersstraat10 - 68370
Breydelstraat1 - 98370
Casinoplein1 - 98370
Casinostraat11 - 98370

Toon alle 42 rijen met adressen...