Statistieken Deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal)

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal)
(grote toename van 21% naar 3.759 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) is met 655 personen gegroeid van 3.104 personen in 1990 tot 3.759 personen in 2023 (dat is een grote toename van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 20 personen (0,59%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Wijgmaal-Kern, 2: buurt Wijveld, 3: buurt Dries Leuven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal). De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.920)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) was €40.920. Er waren 1.985 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) was €81.226.063.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 1 wijk (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Leuven waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Leuven getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal). De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Leuven getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.962Aantal2023
Mannen1.797Aantal2023
0 tot 10 jaar432Aantal2023
10 tot 20 jaar557Aantal2023
20 tot 30 jaar367Aantal2023
30 tot 40 jaar477Aantal2023
40 tot 50 jaar529Aantal2023
50 tot 60 jaar461Aantal2023
60 tot 70 jaar365Aantal2023
70 tot 80 jaar313Aantal2023
80 tot 90 jaar197Aantal2023
90 jaar en ouder56Aantal2023
Aantal inwoners3.759Aantal2023
0 tot 5 jaar184Aantal2023
5 tot 10 jaar248Aantal2023
10 tot 15 jaar282Aantal2023
15 tot 20 jaar275Aantal2023
20 tot 25 jaar194Aantal2023
25 tot 29 jaar173Aantal2023
30 tot 35 jaar232Aantal2023
35 tot 40 jaar245Aantal2023
40 tot 45 jaar282Aantal2023
45 tot 50 jaar247Aantal2023
50 tot 55 jaar229Aantal2023
55 tot 60 jaar232Aantal2023
60 tot 65 jaar171Aantal2023
65 tot 70 jaar194Aantal2023
70 tot 75 jaar175Aantal2023
75 tot 80 jaar138Aantal2023
80 tot 85 jaar101Aantal2023
85 tot 90 jaar96Aantal2023
90 tot 95 jaar43Aantal2023
95 jaar en ouder13Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal). De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal).
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden26Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden24Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels10Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten8Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.491Aantal2023
Huishoudens 1 persoon427Aantal2023
Huishoudens 2 personen497Aantal2023
Huishoudens 3 personen200Aantal2023
Huishoudens 4 personen221Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen146Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.985Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€81.226.063Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.919Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.531Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€89.016.031Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.583Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)83Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)286%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten64Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit176Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit89Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal).
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062FCode2024
RegionaamDeel Herent (Wijgmaal)Naam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte459Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.724Aantal2024
Aantal inwoners3.759Aantal2023
Aantal huishoudens1.491Aantal2023
Aantal wagens1.673Aantal2022
Dichtheid adressen3,76Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners8,20Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,25Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,65Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal).
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder166Aantal2023
Alleenwonend427Aantal2023
Andere persoon39Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)704Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen602Aantal2023
Inwonende andere persoon35Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder289Aantal2023
Kind bij gehuwd paar736Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar220Aantal2023
Lid van collectief huishouden83Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)236Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen218Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties37Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties33Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€161.621Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€165.454Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€202.027Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€194.218Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€217.567Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€222.727Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal).
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders304Aantal2023
Eigenaars1.186Aantal2023
% Huurders20%Percentage2023
% Eigenaars80%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.589Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945535Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970358Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000343Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201087Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202081Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202154Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900130Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.363Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen222Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.583Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.