Statistieken Gemeente Leuven

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Leuven
(zeer grote stijging van 27% naar 103.009 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Leuven is met 21.819 inwoners toegenomen van 81.190 inwoners in 1990 tot 103.009 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 661 inwoners (0,73%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Leuven: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Leuven, 2: deelgemeente Wilsele, 3: deelgemeente Kessel-Lo, 4: deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden, 5: deelgemeente Deel Korbeek-Lo +Deel Haasrode, 6: deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Leuven voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Leuven ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Leuven. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Leuven: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.208)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Leuven. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Leuven was €38.208. Er waren 57.509 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Leuven was €2.197.330.086.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Leuven in het rood weergegeven.alle gemeenten binnen de gemeente Leuven waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Leuven (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Leuven in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Leuven: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Leuven.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Leuven.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Leuven.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Leuven voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Leuven in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Leuven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen51.645Aantal2023
Mannen51.364Aantal2023
0 tot 10 jaar9.661Aantal2023
10 tot 20 jaar10.077Aantal2023
20 tot 30 jaar20.789Aantal2023
30 tot 40 jaar16.486Aantal2023
40 tot 50 jaar12.343Aantal2023
50 tot 60 jaar11.085Aantal2023
60 tot 70 jaar10.010Aantal2023
70 tot 80 jaar7.176Aantal2023
80 tot 90 jaar4.047Aantal2023
90 jaar en ouder1.335Aantal2023
Aantal inwoners103.009Aantal2023
0 tot 5 jaar4.856Aantal2023
5 tot 10 jaar4.783Aantal2023
10 tot 15 jaar4.910Aantal2023
15 tot 20 jaar5.146Aantal2023
20 tot 25 jaar8.351Aantal2023
25 tot 29 jaar12.356Aantal2023
30 tot 35 jaar9.362Aantal2023
35 tot 40 jaar7.118Aantal2023
40 tot 45 jaar6.499Aantal2023
45 tot 50 jaar5.829Aantal2023
50 tot 55 jaar5.514Aantal2023
55 tot 60 jaar5.537Aantal2023
60 tot 65 jaar5.154Aantal2023
65 tot 70 jaar4.816Aantal2023
70 tot 75 jaar3.901Aantal2023
75 tot 80 jaar3.209Aantal2023
80 tot 85 jaar2.184Aantal2023
85 tot 90 jaar1.768Aantal2023
90 tot 95 jaar933Aantal2023
95 jaar en ouder190Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Leuven. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd30.734Aantal2023
Gescheiden7.240Aantal2023
Ongehuwd60.817Aantal2023
Verweduwd4.218Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Leuven.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden2.024Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden1.832Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen273Aantal2023
Winkels: periodieke goederen273Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen137Aantal2023
Winkels: overige36Aantal2023
Winkels719Aantal2023
Horecazaken608Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten505Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden192Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens51.213Aantal2023
Huishoudens 1 persoon24.882Aantal2023
Huishoudens 2 personen13.858Aantal2023
Huishoudens 3 personen5.090Aantal2023
Huishoudens 4 personen4.724Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen2.659Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon48%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen27%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften57.509Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.197.330.086Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.208Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.195Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€2.356.051.744Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen80.719Aantal2023
Vreemdelingen22.290Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit80.717Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)9.040Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9017%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1025%Percentage2023
Aantal nationaliteiten4.331Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit22.267Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2478%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit13.185Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1414%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Leuven.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062Code2024
RegionaamLeuvenNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte5.751Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen101.959Aantal2024
Aantal inwoners103.009Aantal2023
Aantal huishoudens51.213Aantal2023
Aantal wagens36.537Aantal2022
Dichtheid adressen17,73Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners17,91Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens8,91Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens6,35Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Leuven.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder3.273Aantal2023
Alleenwonend24.882Aantal2023
Andere persoon3.892Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)15.212Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen13.862Aantal2023
Inwonende andere persoon1.361Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder5.253Aantal2023
Kind bij gehuwd paar14.986Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar4.655Aantal2023
Lid van collectief huishouden1.320Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)5.138Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen8.892Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties685Aantal2020
Huizen-Transacties709Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties623Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties86Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€95.622Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€81.692Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€89.727Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€124.149Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€106.303Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€115.799Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€156.991Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€129.905Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€143.576Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Leuven.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders27.269Aantal2023
Eigenaars24.023Aantal2023
% Huurders53%Percentage2023
% Eigenaars47%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden68.485Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194512.925Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197017.752Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200017.981Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20104.355Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20205.747Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021407Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19008.966Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen26.327Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen42.139Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie67.880Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie505Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.