Statistieken Gemeente Leuven

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per per deelgemeente, wijk of buurt te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Leuven. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Leuven
(toename van 5,5% naar 102.236 inwoners in 2022)

De bevolking van de gemeente Leuven is met 5.297 personen gegroeid van 96.939 personen in 2011 tot 102.236 personen in 2022 (dat is een toename van 5,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 482 personen (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Leuven: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Leuven, 2: deelgemeente Wilsele, 3: deelgemeente Kessel-Lo, 4: deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden, 5: deelgemeente Deel Korbeek-Lo +Deel Haasrode, 6: deelgemeente Deel Herent.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Leuven voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Leuven ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Leuven. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2022 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Leuven: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.208)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Leuven. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Leuven was €38.208. Er waren 57.509 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Leuven was €2.197.330.086.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Leuven in het rood weergegeven.alle gemeenten binnen de gemeente Leuven waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Leuven (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Leuven in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Leuven: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Leuven.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Leuven.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Leuven.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Leuven voor 2022

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Leuven in 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen51.146Aantal2022
Mannen51.090Aantal2022
0 tot 10 jaar9.768Aantal2022
10 tot 20 jaar9.778Aantal2022
20 tot 30 jaar20.921Aantal2022
30 tot 40 jaar16.119Aantal2022
40 tot 50 jaar12.152Aantal2022
50 tot 60 jaar11.111Aantal2022
60 tot 70 jaar9.982Aantal2022
70 tot 80 jaar6.972Aantal2022
80 tot 90 jaar4.155Aantal2022
90 jaar en ouder1.278Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Leuven.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd30.572Aantal2022
Gescheiden7.388Aantal2022
Ongehuwd59.962Aantal2022
Verweduwd4.314Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Leuven.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften57.509Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.197.330.086Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.208Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Leuven.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen81.223Aantal2022
Vreemdelingen21.013Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Leuven.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062Code2022
RegionaamLeuvenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Oppervlakte5.751Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen94.232Aantal2022
Aantal inwoners102.236Aantal2022
Aantal huishoudens50.374Aantal2019
Aantal wagens37.118Aantal2019
Dichtheid adressen16,39Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners17,55Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens8,76Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens6,45Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Leuven.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties685Aantal2020
Huizen-Transacties709Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties623Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties86Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€95.622Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€81.692Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€89.727Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€124.149Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€106.303Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€115.799Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€156.991Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€129.905Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€143.576Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Leuven.