Statistieken Deelgemeente Diest

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Diest in de gemeente Diest. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Diest in de gemeente Diest. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Diest
(grote toename van 18% naar 9.120 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Diest is met 1.361 inwoners gestegen van 7.759 inwoners in 1990 tot 9.120 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 41 inwoners (0,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Diest met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Diest: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Diest met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Diest-Centrum, 2: buurt Begijnhof Diest, 3: buurt Hasseltsestraat, 4: buurt Schaffense Poort, 5: buurt Wijngaardsveld, 6: buurt Leuvense en Hasseltse Poort, 7: buurt Valleilaan-Boudewijnvest, 8: buurt Diest Industriezone-M.D., 9: buurt Leopoldvest, 10: buurt Diest ten Noorden van Spoorweg.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Diest voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Diest ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Diest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Diest. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Diest: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.275)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Diest. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Diest was €31.275. Er waren 5.492 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Diest was €171.762.424.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 38 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Diest in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Diest waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Diest (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Diest in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Diest: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Diest helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Diest getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Diest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Diest.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Diest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Diest. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Diest helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Diest getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Diest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.727Aantal2023
Mannen4.379Aantal2023
0 tot 10 jaar793Aantal2023
10 tot 20 jaar872Aantal2023
20 tot 30 jaar1.039Aantal2023
30 tot 40 jaar1.160Aantal2023
40 tot 50 jaar1.155Aantal2023
50 tot 60 jaar1.117Aantal2023
60 tot 70 jaar1.217Aantal2023
70 tot 80 jaar946Aantal2023
80 tot 90 jaar599Aantal2023
90 jaar en ouder156Aantal2023
Aantal inwoners9.120Aantal2023
0 tot 5 jaar357Aantal2023
5 tot 10 jaar436Aantal2023
10 tot 15 jaar445Aantal2023
15 tot 20 jaar427Aantal2023
20 tot 25 jaar441Aantal2023
25 tot 29 jaar598Aantal2023
30 tot 35 jaar615Aantal2023
35 tot 40 jaar545Aantal2023
40 tot 45 jaar599Aantal2023
45 tot 50 jaar556Aantal2023
50 tot 55 jaar526Aantal2023
55 tot 60 jaar591Aantal2023
60 tot 65 jaar614Aantal2023
65 tot 70 jaar603Aantal2023
70 tot 75 jaar513Aantal2023
75 tot 80 jaar433Aantal2023
80 tot 85 jaar341Aantal2023
85 tot 90 jaar258Aantal2023
90 tot 95 jaar127Aantal2023
95 jaar en ouder29Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Diest. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Diest.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden382Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden327Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen47Aantal2023
Winkels: periodieke goederen65Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen25Aantal2023
Winkels: overige7Aantal2023
Winkels144Aantal2023
Horecazaken87Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten96Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden55Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Diest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.435Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.956Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.442Aantal2023
Huishoudens 3 personen470Aantal2023
Huishoudens 4 personen342Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen225Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon44%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.492Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€171.762.424Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.275Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.062Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€181.530.443Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit7.988Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)516Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)877%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)39%Percentage2023
Aantal nationaliteiten235Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.118Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)123%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit601Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Diest.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24020ACode2024
RegionaamDiestNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte328Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen7.127Aantal2024
Aantal inwoners9.120Aantal2023
Aantal huishoudens4.435Aantal2023
Aantal wagens3.891Aantal2022
Dichtheid adressen21,74Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners27,82Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens13,53Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens11,87Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Diest.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder423Aantal2023
Alleenwonend1.956Aantal2023
Andere persoon200Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.226Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.622Aantal2023
Inwonende andere persoon145Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder636Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.164Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar382Aantal2023
Lid van collectief huishouden214Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)430Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen680Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Diest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties55Aantal2020
Huizen-Transacties67Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties66Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€57.181Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€68.309Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€94.272Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Diest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.157Aantal2023
Eigenaars2.227Aantal2023
% Huurders49%Percentage2023
% Eigenaars51%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Diest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.218Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945633Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.354Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.149Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010417Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020638Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021142Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900865Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.485Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.730Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie5.180Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie28Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Diest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.