Statistieken Deelgemeente Hekelgem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Hekelgem in de gemeente Affligem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Hekelgem in de gemeente Affligem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Hekelgem
(grote groei van 14% naar 5.466 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Hekelgem is met 690 personen gegroeid van 4.776 personen in 1990 tot 5.466 personen in 2023 (dat is een grote groei van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 21 personen (0,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Hekelgem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Hekelgem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Hekelgem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hekelgem-Kern-Noord, 2: buurt Boekhout-Morits, 3: buurt Hekelgem Verspreide Bew.-Noord, 4: buurt Hekelgem-Kern-Zuid, 5: buurt Oude Baan Affligem, 6: buurt Hekelgem Verspreide Bew.-Zuid, 7: buurt Blakmeers, 8: buurt Autostrade-Zuid-Verspr.Bew.(H).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Hekelgem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Hekelgem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Hekelgem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Hekelgem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Hekelgem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.130)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Hekelgem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Hekelgem was €37.130. Er waren 2.872 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Hekelgem was €106.637.096.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Hekelgem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Affligem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Hekelgem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Hekelgem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Hekelgem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Hekelgem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Affligem getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Hekelgem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Hekelgem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Affligem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Hekelgem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Hekelgem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Affligem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Hekelgem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.766Aantal2023
Mannen2.690Aantal2023
0 tot 10 jaar531Aantal2023
10 tot 20 jaar687Aantal2023
20 tot 30 jaar512Aantal2023
30 tot 40 jaar623Aantal2023
40 tot 50 jaar764Aantal2023
50 tot 60 jaar793Aantal2023
60 tot 70 jaar714Aantal2023
70 tot 80 jaar496Aantal2023
80 tot 90 jaar265Aantal2023
90 jaar en ouder47Aantal2023
Aantal inwoners5.466Aantal2023
0 tot 5 jaar256Aantal2023
5 tot 10 jaar275Aantal2023
10 tot 15 jaar337Aantal2023
15 tot 20 jaar350Aantal2023
20 tot 25 jaar285Aantal2023
25 tot 29 jaar227Aantal2023
30 tot 35 jaar315Aantal2023
35 tot 40 jaar308Aantal2023
40 tot 45 jaar380Aantal2023
45 tot 50 jaar384Aantal2023
50 tot 55 jaar366Aantal2023
55 tot 60 jaar427Aantal2023
60 tot 65 jaar355Aantal2023
65 tot 70 jaar359Aantal2023
70 tot 75 jaar275Aantal2023
75 tot 80 jaar221Aantal2023
80 tot 85 jaar144Aantal2023
85 tot 90 jaar121Aantal2023
90 tot 95 jaar40Aantal2023
95 jaar en ouder7Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Hekelgem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Hekelgem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden95Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden90Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen17Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen11Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels32Aantal2023
Horecazaken23Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten35Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Hekelgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.171Aantal2023
Huishoudens 1 persoon529Aantal2023
Huishoudens 2 personen800Aantal2023
Huishoudens 3 personen351Aantal2023
Huishoudens 4 personen345Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen146Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon24%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.872Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€106.637.096Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.130Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€33.010Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€113.370.593Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit5.128Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)214Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)761%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)27%Percentage2023
Aantal nationaliteiten97Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit325Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)39%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit108Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Hekelgem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23105ACode2024
RegionaamHekelgemNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte820Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.689Aantal2024
Aantal inwoners5.466Aantal2023
Aantal huishoudens2.171Aantal2023
Aantal wagens2.963Aantal2022
Dichtheid adressen3,28Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners6,66Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,65Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,61Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Hekelgem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder165Aantal2023
Alleenwonend529Aantal2023
Andere persoon45Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.100Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.066Aantal2023
Inwonende andere persoon104Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder242Aantal2023
Kind bij gehuwd paar985Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar387Aantal2023
Lid van collectief huishouden79Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)428Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen314Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Hekelgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties36Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties25Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties11Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Hekelgem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders363Aantal2023
Eigenaars1.806Aantal2023
% Huurders17%Percentage2023
% Eigenaars83%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Hekelgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.311Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945307Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970650Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000765Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010193Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020190Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202116Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900167Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.090Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen211Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.287Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie20Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Hekelgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.