Statistieken Gemeente Affligem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Affligem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Affligem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Affligem
(grote toename van 19% naar 13.556 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Affligem is met 2.120 personen toegenomen van 11.436 personen in 1990 tot 13.556 personen in 2023 (dat is een grote toename van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 64 personen (0,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Affligem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Affligem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Affligem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Hekelgem, 2: deelgemeente Essene, 3: deelgemeente Teralfene.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Affligem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Affligem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Affligem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Affligem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Affligem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.957)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Affligem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Affligem was €38.957. Er waren 7.122 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Affligem was €277.448.359.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Affligem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Affligem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Affligem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Affligem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Affligem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Affligem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Affligem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Affligem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Affligem.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Affligem voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Affligem in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Affligem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen6.877Aantal2023
Mannen6.679Aantal2023
0 tot 10 jaar1.468Aantal2023
10 tot 20 jaar1.761Aantal2023
20 tot 30 jaar1.301Aantal2023
30 tot 40 jaar1.554Aantal2023
40 tot 50 jaar1.934Aantal2023
50 tot 60 jaar1.922Aantal2023
60 tot 70 jaar1.667Aantal2023
70 tot 80 jaar1.252Aantal2023
80 tot 90 jaar596Aantal2023
90 jaar en ouder101Aantal2023
Aantal inwoners13.556Aantal2023
0 tot 5 jaar662Aantal2023
5 tot 10 jaar804Aantal2023
10 tot 15 jaar917Aantal2023
15 tot 20 jaar843Aantal2023
20 tot 25 jaar692Aantal2023
25 tot 29 jaar604Aantal2023
30 tot 35 jaar740Aantal2023
35 tot 40 jaar815Aantal2023
40 tot 45 jaar983Aantal2023
45 tot 50 jaar952Aantal2023
50 tot 55 jaar933Aantal2023
55 tot 60 jaar989Aantal2023
60 tot 65 jaar865Aantal2023
65 tot 70 jaar806Aantal2023
70 tot 75 jaar698Aantal2023
75 tot 80 jaar551Aantal2023
80 tot 85 jaar349Aantal2023
85 tot 90 jaar233Aantal2023
90 tot 95 jaar72Aantal2023
95 jaar en ouder7Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Affligem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd5.563Aantal2023
Gescheiden1.016Aantal2023
Ongehuwd6.303Aantal2023
Verweduwd674Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Affligem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden163Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden156Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen27Aantal2023
Winkels: periodieke goederen3Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen17Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels51Aantal2023
Horecazaken37Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten68Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden7Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Affligem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens5.351Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.273Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.938Aantal2023
Huishoudens 3 personen879Aantal2023
Huishoudens 4 personen857Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen404Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon24%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.122Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€277.448.359Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.956Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.814Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€297.611.773Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen12.699Aantal2023
Vreemdelingen857Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit12.697Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)537Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1607%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)55%Percentage2023
Aantal nationaliteiten235Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit860Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)93%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit314Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)32%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Affligem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23105Code2024
RegionaamAffligemNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.792Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.446Aantal2024
Aantal inwoners13.556Aantal2023
Aantal huishoudens5.351Aantal2023
Aantal wagens7.192Aantal2022
Dichtheid adressen3,60Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,56Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,99Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,01Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Affligem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder470Aantal2023
Alleenwonend1.273Aantal2023
Andere persoon139Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.766Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.602Aantal2023
Inwonende andere persoon264Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder707Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.579Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar932Aantal2023
Lid van collectief huishouden85Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.034Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen688Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Affligem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties10Aantal2020
Huizen-Transacties110Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties89Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties21Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€83.522Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€92.865Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€107.863Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€119.550Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€128.386Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€137.696Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Affligem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders853Aantal2023
Eigenaars4.497Aantal2023
% Huurders16%Percentage2023
% Eigenaars84%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Affligem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.672Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945730Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.559Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.922Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010617Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020382Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202132Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900374Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.062Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen596Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie5.622Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie40Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Affligem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.