Statistieken Deelgemeente Herselt

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Herselt in de gemeente Herselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Herselt in de gemeente Herselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Herselt
(grote toename van 19% naar 10.309 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Herselt is met 1.621 inwoners gegroeid van 8.688 inwoners in 1990 tot 10.309 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 49 inwoners (0,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Herselt met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Herselt: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Herselt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Herselt-Centrum, 2: buurt Vest-Ollemanshoek, 3: buurt Varenwinkel, 4: buurt Hogeweg-Dieperstraat, 5: buurt Limberg ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Herselt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Herselt-Centrum, 2: buurt Vest-Ollemanshoek, 3: buurt Varenwinkel, 4: buurt Hogeweg-Dieperstraat, 5: buurt Limberg, 6: buurt Langdonken, 7: buurt Raembroek -Asbroek-Dry Eyken-Molenvloed -Hooilaar, 8: buurt Bergom, 9: buurt Snepkens, 10: buurt Kipdorp -Goorbeek -Netevallei, 11: buurt Blauwberg-Wezel, 12: buurt Helschot-Vispoel-Schrieken ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Herselt voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Herselt ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Herselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Herselt. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Herselt: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.700)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Herselt. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Herselt was €32.700. Er waren 5.922 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Herselt was €193.651.406.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Herselt in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Herselt waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Herselt (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Herselt in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Herselt: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Herselt helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Herselt getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Herselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Herselt.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Herselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Herselt. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Herselt helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Herselt getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Herselt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.143Aantal2023
Mannen5.156Aantal2023
0 tot 10 jaar869Aantal2023
10 tot 20 jaar1.006Aantal2023
20 tot 30 jaar940Aantal2023
30 tot 40 jaar1.185Aantal2023
40 tot 50 jaar1.315Aantal2023
50 tot 60 jaar1.489Aantal2023
60 tot 70 jaar1.657Aantal2023
70 tot 80 jaar1.064Aantal2023
80 tot 90 jaar601Aantal2023
90 jaar en ouder144Aantal2023
Aantal inwoners10.309Aantal2023
0 tot 5 jaar388Aantal2023
5 tot 10 jaar481Aantal2023
10 tot 15 jaar531Aantal2023
15 tot 20 jaar475Aantal2023
20 tot 25 jaar474Aantal2023
25 tot 29 jaar466Aantal2023
30 tot 35 jaar594Aantal2023
35 tot 40 jaar591Aantal2023
40 tot 45 jaar705Aantal2023
45 tot 50 jaar610Aantal2023
50 tot 55 jaar680Aantal2023
55 tot 60 jaar809Aantal2023
60 tot 65 jaar876Aantal2023
65 tot 70 jaar781Aantal2023
70 tot 75 jaar634Aantal2023
75 tot 80 jaar430Aantal2023
80 tot 85 jaar363Aantal2023
85 tot 90 jaar238Aantal2023
90 tot 95 jaar135Aantal2023
95 jaar en ouder9Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Herselt. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Herselt.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden161Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden151Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen28Aantal2023
Winkels: periodieke goederen8Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen16Aantal2023
Winkels: overige5Aantal2023
Winkels57Aantal2023
Horecazaken32Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten62Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Herselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.467Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.347Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.652Aantal2023
Huishoudens 3 personen685Aantal2023
Huishoudens 4 personen561Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen222Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.922Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€193.651.406Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.700Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.505Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€168.531.490Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit9.871Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)241Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1156%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)23%Percentage2023
Aantal nationaliteiten137Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit428Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)44%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit170Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Herselt.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13013ACode2024
RegionaamHerseltNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.041Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.098Aantal2024
Aantal inwoners10.309Aantal2023
Aantal huishoudens4.467Aantal2023
Aantal wagens5.682Aantal2022
Dichtheid adressen1,51Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,55Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,11Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,41Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Herselt.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder289Aantal2023
Alleenwonend1.347Aantal2023
Andere persoon171Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.816Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.302Aantal2023
Inwonende andere persoon232Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder402Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.557Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar660Aantal2023
Lid van collectief huishouden100Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)788Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen616Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Herselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties22Aantal2020
Huizen-Transacties107Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties22Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties85Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€5.560Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€7.000Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€11.915Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€15.000Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€17.476Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€22.000Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Herselt.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders943Aantal2023
Eigenaars3.527Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Herselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.846Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945402Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.343Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.928Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010500Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020478Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202162Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190065Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.134Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen710Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.490Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie346Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Herselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.