Statistieken Gemeente Herselt

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Herselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Herselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Herselt
(grote groei van 21% naar 14.805 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Herselt is met 2.605 inwoners gestegen van 12.200 inwoners in 1990 tot 14.805 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 79 inwoners (0,59%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Herselt met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Herselt: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Herselt met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Herselt, 2: deelgemeente Ramsel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Herselt voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Herselt ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Herselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Herselt. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Herselt: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.754)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Herselt. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Herselt was €33.754. Er waren 8.430 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Herselt was €284.545.847.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Herselt in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Herselt waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Herselt (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Herselt in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Herselt: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Turnhout.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Herselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Herselt.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Herselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Herselt.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Herselt voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Herselt in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Herselt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.369Aantal2023
Mannen7.436Aantal2023
0 tot 10 jaar1.255Aantal2023
10 tot 20 jaar1.576Aantal2023
20 tot 30 jaar1.388Aantal2023
30 tot 40 jaar1.702Aantal2023
40 tot 50 jaar1.940Aantal2023
50 tot 60 jaar2.219Aantal2023
60 tot 70 jaar2.259Aantal2023
70 tot 80 jaar1.440Aantal2023
80 tot 90 jaar823Aantal2023
90 jaar en ouder203Aantal2023
Aantal inwoners14.805Aantal2023
0 tot 5 jaar570Aantal2023
5 tot 10 jaar687Aantal2023
10 tot 15 jaar812Aantal2023
15 tot 20 jaar761Aantal2023
20 tot 25 jaar700Aantal2023
25 tot 29 jaar690Aantal2023
30 tot 35 jaar842Aantal2023
35 tot 40 jaar861Aantal2023
40 tot 45 jaar998Aantal2023
45 tot 50 jaar943Aantal2023
50 tot 55 jaar1.050Aantal2023
55 tot 60 jaar1.170Aantal2023
60 tot 65 jaar1.218Aantal2023
65 tot 70 jaar1.040Aantal2023
70 tot 75 jaar831Aantal2023
75 tot 80 jaar610Aantal2023
80 tot 85 jaar491Aantal2023
85 tot 90 jaar331Aantal2023
90 tot 95 jaar169Aantal2023
95 jaar en ouder9Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Herselt. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd6.113Aantal2023
Gescheiden1.300Aantal2023
Ongehuwd6.478Aantal2023
Verweduwd914Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Herselt.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden211Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden196Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen33Aantal2023
Winkels: periodieke goederen10Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen21Aantal2023
Winkels: overige6Aantal2023
Winkels70Aantal2023
Horecazaken41Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten85Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden15Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Herselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.354Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.867Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.309Aantal2023
Huishoudens 3 personen997Aantal2023
Huishoudens 4 personen847Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen334Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften8.430Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€284.545.847Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.754Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.861Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€267.002.807Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen14.225Aantal2023
Vreemdelingen580Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit14.227Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)338Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1639%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)34%Percentage2023
Aantal nationaliteiten197Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit589Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)61%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit228Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)21%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Herselt.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13013Code2024
RegionaamHerseltNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte5.237Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.415Aantal2024
Aantal inwoners14.805Aantal2023
Aantal huishoudens6.354Aantal2023
Aantal wagens8.304Aantal2022
Dichtheid adressen1,61Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,83Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,21Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,59Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Herselt.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder422Aantal2023
Alleenwonend1.867Aantal2023
Andere persoon249Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.688Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.202Aantal2023
Inwonende andere persoon317Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder599Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.315Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar992Aantal2023
Lid van collectief huishouden100Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.188Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen854Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Herselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties22Aantal2020
Huizen-Transacties154Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties34Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties120Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€3.863Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€4.958Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€8.279Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€10.625Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€12.142Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€15.583Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Herselt.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.344Aantal2023
Eigenaars5.013Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Herselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden6.888Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945683Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.883Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.728Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010718Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020630Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202172Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190085Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.964Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen920Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie6.481Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie397Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Herselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.