Statistieken Deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren
(grote toename van 16% naar 7.131 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren is met 989 personen toegenomen van 6.142 personen in 1990 tot 7.131 personen in 2022 (dat is een grote toename van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 31 personen (0,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Hoeselt met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hoeselt met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren, 2: deelgemeente Werm, 3: deelgemeente Romershoven, 4: deelgemeente Sint-Huibrechts-Hern + Deel van Tongeren, 5: deelgemeente Schalkhoven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.621)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren was €33.621. Er waren 4.055 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren was €136.331.813.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 25 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hoeselt waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hoeselt getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hoeselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hoeselt getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.591Aantal2022
Mannen3.552Aantal2022
0 tot 10 jaar654Aantal2022
10 tot 20 jaar761Aantal2022
20 tot 30 jaar728Aantal2022
30 tot 40 jaar872Aantal2022
40 tot 50 jaar905Aantal2022
50 tot 60 jaar1.059Aantal2022
60 tot 70 jaar1.008Aantal2022
70 tot 80 jaar668Aantal2022
80 tot 90 jaar339Aantal2022
90 jaar en ouder46Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*4.090Aantal2023
Gescheiden*973Aantal2023
Ongehuwd*4.352Aantal2023
Verweduwd*506Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Hoeselt getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.055Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€136.331.813Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.620Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.046Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*9.473Aantal2023
Vreemdelingen*448Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Hoeselt getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode73032ACode2023
RegionaamHoeselt + Deel van TongerenNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte1.867Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen4.163Aantal2023
Aantal inwoners7.131Aantal2022
Aantal huishoudens3.041Aantal2021
Aantal wagens3.920Aantal2021
Dichtheid adressen2,23Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,82Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens1,63Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,10Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties14Aantal2020
Huizen-Transacties41Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties30Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties11Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€82.951Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€101.433Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€101.951Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€119.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€129.756Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€155.833Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren.