Statistieken Deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren in de gemeente Hoeselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren in de gemeente Hoeselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren
(grote stijging van 18% naar 7.222 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren is met 1.080 personen gestegen van 6.142 personen in 1990 tot 7.222 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 33 personen (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Hoeselt met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hoeselt met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren, 2: deelgemeente Werm, 3: deelgemeente Romershoven, 4: deelgemeente Sint-Huibrechts-Hern + Deel van Tongeren, 5: deelgemeente Schalkhoven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.621)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren was €33.621. Er waren 4.055 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren was €136.331.813.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 25 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hoeselt waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hoeselt getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hoeselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hoeselt getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.624Aantal2023
Mannen3.606Aantal2023
0 tot 10 jaar641Aantal2023
10 tot 20 jaar786Aantal2023
20 tot 30 jaar743Aantal2023
30 tot 40 jaar860Aantal2023
40 tot 50 jaar927Aantal2023
50 tot 60 jaar1.041Aantal2023
60 tot 70 jaar1.020Aantal2023
70 tot 80 jaar708Aantal2023
80 tot 90 jaar328Aantal2023
90 jaar en ouder48Aantal2023
Aantal inwoners7.222Aantal2023
0 tot 5 jaar278Aantal2023
5 tot 10 jaar363Aantal2023
10 tot 15 jaar403Aantal2023
15 tot 20 jaar383Aantal2023
20 tot 25 jaar341Aantal2023
25 tot 29 jaar402Aantal2023
30 tot 35 jaar413Aantal2023
35 tot 40 jaar447Aantal2023
40 tot 45 jaar501Aantal2023
45 tot 50 jaar426Aantal2023
50 tot 55 jaar494Aantal2023
55 tot 60 jaar547Aantal2023
60 tot 65 jaar569Aantal2023
65 tot 70 jaar451Aantal2023
70 tot 75 jaar396Aantal2023
75 tot 80 jaar312Aantal2023
80 tot 85 jaar215Aantal2023
85 tot 90 jaar113Aantal2023
90 tot 95 jaar36Aantal2023
95 jaar en ouder12Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden118Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden106Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen18Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen13Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels37Aantal2023
Horecazaken20Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten49Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden12Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.126Aantal2023
Huishoudens 1 persoon981Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.123Aantal2023
Huishoudens 3 personen482Aantal2023
Huishoudens 4 personen401Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen139Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.055Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€136.331.813Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.620Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.046Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€139.760.626Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit6.836Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)217Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1356%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)26%Percentage2023
Aantal nationaliteiten116Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit391Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)44%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit169Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode73032ACode2024
RegionaamHoeselt + Deel van TongerenNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.867Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.210Aantal2024
Aantal inwoners7.222Aantal2023
Aantal huishoudens3.126Aantal2023
Aantal wagens3.994Aantal2022
Dichtheid adressen2,25Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,87Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,67Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,14Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder289Aantal2023
Alleenwonend981Aantal2023
Andere persoon111Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.352Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.452Aantal2023
Inwonende andere persoon103Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder425Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.186Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar378Aantal2023
Lid van collectief huishouden70Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)432Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen408Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties14Aantal2020
Huizen-Transacties41Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties30Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties11Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€82.951Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€101.433Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€101.951Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€119.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€129.756Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€155.833Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders848Aantal2023
Eigenaars2.311Aantal2023
% Huurders27%Percentage2023
% Eigenaars73%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.398Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945298Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970878Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.225Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010348Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020368Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021117Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900109Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.438Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen951Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.365Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie24Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Hoeselt + Deel van Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.