Statistieken Deelgemeente Itegem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Itegem in de gemeente Heist-op-den-Berg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Itegem in de gemeente Heist-op-den-Berg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Itegem
(grote stijging van 14% naar 5.896 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Itegem is met 735 personen gestegen van 5.161 personen in 1990 tot 5.896 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 22 personen (0,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Itegem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Itegem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Itegem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Itegem-Centrum, 2: buurt Itegem-Centrum-West, 3: buurt Ganzenakker, 4: buurt Isschot Heist-op-den-Berg, 5: buurt Bevelse Steenweg, 6: buurt Itegem-Verspreide Bewoning, 7: buurt Asschop, 8: buurt Heesten.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Itegem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Itegem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Itegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Itegem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Itegem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.148)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Itegem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Itegem was €36.148. Er waren 3.424 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Itegem was €123.771.917.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 55 buurten (blauw), 15 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Itegem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Heist-op-den-Berg waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Itegem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Itegem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Itegem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Itegem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Heist-op-den-Berg getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Itegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Itegem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Heist-op-den-Berg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Itegem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Itegem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Heist-op-den-Berg getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Itegem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.951Aantal2023
Mannen2.952Aantal2023
0 tot 10 jaar509Aantal2023
10 tot 20 jaar626Aantal2023
20 tot 30 jaar567Aantal2023
30 tot 40 jaar667Aantal2023
40 tot 50 jaar783Aantal2023
50 tot 60 jaar940Aantal2023
60 tot 70 jaar859Aantal2023
70 tot 80 jaar638Aantal2023
80 tot 90 jaar250Aantal2023
90 jaar en ouder44Aantal2023
Aantal inwoners5.896Aantal2023
0 tot 5 jaar248Aantal2023
5 tot 10 jaar261Aantal2023
10 tot 15 jaar302Aantal2023
15 tot 20 jaar324Aantal2023
20 tot 25 jaar291Aantal2023
25 tot 29 jaar276Aantal2023
30 tot 35 jaar329Aantal2023
35 tot 40 jaar338Aantal2023
40 tot 45 jaar379Aantal2023
45 tot 50 jaar404Aantal2023
50 tot 55 jaar440Aantal2023
55 tot 60 jaar500Aantal2023
60 tot 65 jaar449Aantal2023
65 tot 70 jaar410Aantal2023
70 tot 75 jaar357Aantal2023
75 tot 80 jaar281Aantal2023
80 tot 85 jaar150Aantal2023
85 tot 90 jaar100Aantal2023
90 tot 95 jaar44Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Itegem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Itegem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden59Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden55Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen10Aantal2023
Winkels: periodieke goederen3Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen7Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels20Aantal2023
Horecazaken15Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten20Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden4Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Itegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.554Aantal2023
Huishoudens 1 persoon721Aantal2023
Huishoudens 2 personen971Aantal2023
Huishoudens 3 personen398Aantal2023
Huishoudens 4 personen338Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen126Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.424Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€123.771.917Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.148Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.087Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€133.007.929Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit5.687Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)121Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)774%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Aantal nationaliteiten96Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit209Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)25%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit80Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Itegem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12014CCode2024
RegionaamItegemNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.668Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen3.085Aantal2024
Aantal inwoners5.896Aantal2023
Aantal huishoudens2.554Aantal2023
Aantal wagens3.453Aantal2022
Dichtheid adressen1,85Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,54Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,53Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,07Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Itegem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder192Aantal2023
Alleenwonend721Aantal2023
Andere persoon94Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.080Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.324Aantal2023
Inwonende andere persoon113Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder281Aantal2023
Kind bij gehuwd paar936Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar357Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)426Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen364Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Itegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties7Aantal2020
Huizen-Transacties44Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties22Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties22Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Itegem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders527Aantal2023
Eigenaars2.027Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Itegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.769Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945324Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970759Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000963Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010252Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020320Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202125Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190089Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.345Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen416Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.756Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Itegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.