Statistieken Buurt Itegem-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Itegem-Centrum in de gemeente Heist-op-den-Berg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Itegem-Centrum in de gemeente Heist-op-den-Berg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Itegem-Centrum
(grote stijging van 16% naar 1.477 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Itegem-Centrum is met 200 inwoners toegenomen van 1.277 inwoners in 1990 tot 1.477 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 6 inwoners (0,46%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Itegem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Itegem-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Itegem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Itegem-Centrum, 2: buurt Itegem-Centrum-West, 3: buurt Ganzenakker, 4: buurt Isschot Heist-op-den-Berg, 5: buurt Bevelse Steenweg, 6: buurt Itegem-Verspreide Bewoning, 7: buurt Asschop, 8: buurt Heesten.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Itegem-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Itegem-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Itegem-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Itegem-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Itegem-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.154)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Itegem-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Itegem-Centrum was €33.154. Er waren 912 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Itegem-Centrum was €30.236.847.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 54 buurten (blauw), 15 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Itegem-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Heist-op-den-Berg waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Itegem-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Itegem-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Itegem-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Itegem-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Heist-op-den-Berg getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Itegem-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Itegem-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Heist-op-den-Berg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Itegem-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Itegem-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Heist-op-den-Berg getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Itegem-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen752Aantal2023
Mannen712Aantal2023
0 tot 10 jaar113Aantal2023
10 tot 20 jaar169Aantal2023
20 tot 30 jaar159Aantal2023
30 tot 40 jaar188Aantal2023
40 tot 50 jaar209Aantal2023
50 tot 60 jaar203Aantal2023
60 tot 70 jaar189Aantal2023
70 tot 80 jaar149Aantal2023
80 tot 90 jaar76Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners1.477Aantal2023
0 tot 5 jaar52Aantal2023
5 tot 10 jaar61Aantal2023
10 tot 15 jaar81Aantal2023
15 tot 20 jaar88Aantal2023
20 tot 25 jaar69Aantal2023
25 tot 29 jaar90Aantal2023
30 tot 35 jaar99Aantal2023
35 tot 40 jaar89Aantal2023
40 tot 45 jaar110Aantal2023
45 tot 50 jaar99Aantal2023
50 tot 55 jaar96Aantal2023
55 tot 60 jaar107Aantal2023
60 tot 65 jaar99Aantal2023
65 tot 70 jaar90Aantal2023
70 tot 75 jaar77Aantal2023
75 tot 80 jaar72Aantal2023
80 tot 85 jaar49Aantal2023
85 tot 90 jaar27Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Itegem-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Itegem-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden27Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners18,18Aantal2022
Gevulde handelspanden25Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels8Aantal2023
Horecazaken8Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,71Aantal2022
Consumentgerichte diensten9Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners7,41Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Itegem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens691Aantal2023
Huishoudens 1 persoon260Aantal2023
Huishoudens 2 personen227Aantal2023
Huishoudens 3 personen96Aantal2023
Huishoudens 4 personen89Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen19Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon38%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen3%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften912Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€30.236.847Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.154Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.177Euro2019
Interkwartiel verschil22.596Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt90Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €8%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€31.949.965Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.869Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.380Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)46Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten26Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit84Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit38Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Itegem-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12014C00-Code2024
RegionaamItegem-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte78Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen952Aantal2024
Aantal inwoners1.477Aantal2023
Aantal huishoudens691Aantal2023
Aantal wagens872Aantal2022
Dichtheid adressen12,13Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners18,82Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens8,81Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens11,11Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Itegem-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder63Aantal2023
Alleenwonend260Aantal2023
Andere persoon40Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)230Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen276Aantal2023
Inwonende andere persoon17Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder95Aantal2023
Kind bij gehuwd paar191Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar88Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)104Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen100Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Itegem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties12Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Itegem-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders255Aantal2023
Eigenaars432Aantal2023
% Huurders37%Percentage2023
% Eigenaars63%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Itegem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden778Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945108Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970212Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000205Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201090Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020109Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190040Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen533Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen245Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie773Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Itegem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Itegem-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Itegem-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heist-op-den-Berg. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
A. De Bruynstraat1 - 9A2222
Achter de hoven1 - 8F2222
Arendshof1 - 92222
August Heylenstraat1 - 92222
Dulft1 - 9A2222

Toon alle 27 rijen met adressen...