Statistieken Deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel in de gemeente Merksplas. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel in de gemeente Merksplas. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel
(zeer grote groei van 29% naar 8.793 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel is met 1.971 inwoners gestegen van 6.822 inwoners in 1990 tot 8.793 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 60 inwoners (0,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Merksplas-Dorp, 2: buurt Molenzijde, 3: buurt Leest, 4: buurt Koekhoven, 5: buurt Molenzijdse Heide ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Merksplas-Dorp, 2: buurt Molenzijde, 3: buurt Leest, 4: buurt Koekhoven, 5: buurt Molenzijdse Heide, 6: buurt Buitengebied, 7: buurt Zwart Water Merksplas, 8: buurt Lipeinde- het Geheul, 9: buurt ’T Zwart Goor-Bloksgoor, 10: buurt Brebos Recreatie Merksplas (01), 11: buurt Brebos Recreatie Merksplas (02), 12: buurt Kolonie-West Merksplas, 13: buurt Kolonie 1, 14: buurt Kolonie 2, 15: buurt Heidestraat Merksplas, 16: buurt Veldenbergstr.-Stw.Hoogstraten, 17: buurt Merksplas-Dorp Noord, 18: buurt Merksplas-Dorp Oost ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.415)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel was €36.415. Er waren 4.715 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel was €171.695.121.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 15 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Merksplas waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Merksplas getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Merksplas

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Merksplas getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.364Aantal2023
Mannen4.434Aantal2023
0 tot 10 jaar820Aantal2023
10 tot 20 jaar1.018Aantal2023
20 tot 30 jaar985Aantal2023
30 tot 40 jaar1.001Aantal2023
40 tot 50 jaar1.111Aantal2023
50 tot 60 jaar1.249Aantal2023
60 tot 70 jaar1.304Aantal2023
70 tot 80 jaar825Aantal2023
80 tot 90 jaar294Aantal2023
90 jaar en ouder50Aantal2023
Aantal inwoners8.793Aantal2023
0 tot 5 jaar386Aantal2023
5 tot 10 jaar434Aantal2023
10 tot 15 jaar478Aantal2023
15 tot 20 jaar540Aantal2023
20 tot 25 jaar515Aantal2023
25 tot 29 jaar470Aantal2023
30 tot 35 jaar501Aantal2023
35 tot 40 jaar500Aantal2023
40 tot 45 jaar569Aantal2023
45 tot 50 jaar542Aantal2023
50 tot 55 jaar569Aantal2023
55 tot 60 jaar680Aantal2023
60 tot 65 jaar728Aantal2023
65 tot 70 jaar576Aantal2023
70 tot 75 jaar481Aantal2023
75 tot 80 jaar344Aantal2023
80 tot 85 jaar190Aantal2023
85 tot 90 jaar104Aantal2023
90 tot 95 jaar41Aantal2023
95 jaar en ouder9Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden127Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden114Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen13Aantal2023
Winkels: periodieke goederen10Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen17Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels41Aantal2023
Horecazaken27Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten46Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden13Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.422Aantal2023
Huishoudens 1 persoon853Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.297Aantal2023
Huishoudens 3 personen454Aantal2023
Huishoudens 4 personen536Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen282Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.715Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€171.695.121Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.414Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.917Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€171.159.564Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit7.738Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)900Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1549%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)114%Percentage2023
Aantal nationaliteiten149Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.059Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)138%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit143Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13023ACode2024
RegionaamMerksplas + Deel RijkevorselNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.461Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.634Aantal2024
Aantal inwoners8.793Aantal2023
Aantal huishoudens3.422Aantal2023
Aantal wagens4.414Aantal2022
Dichtheid adressen1,04Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,97Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,77Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,99Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder190Aantal2023
Alleenwonend853Aantal2023
Andere persoon100Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.626Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.912Aantal2023
Inwonende andere persoon210Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder334Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.554Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar585Aantal2023
Lid van collectief huishouden220Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)652Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen482Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties74Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties29Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties45Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€72.364Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€85.135Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€100.743Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders993Aantal2023
Eigenaars2.453Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.723Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945354Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970566Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.654Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010441Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020376Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202190Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900167Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.009Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen696Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.534Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie185Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Merksplas + Deel Rijkevorsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.