Statistieken Buurt Koekhoven

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Koekhoven in de gemeente Merksplas. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Koekhoven in de gemeente Merksplas. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Koekhoven
(daling van 2,31% naar 169 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Koekhoven is met 4 personen gedaald van 173 personen in 1990 tot 169 personen in 2023 (dat is een daling van 2,31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -0 personen (-0,02%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Merksplas + Deel Rijkevorsel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Koekhoven: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Merksplas + Deel Rijkevorsel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Merksplas-Dorp, 2: buurt Molenzijde, 3: buurt Leest, 4: buurt Koekhoven, 5: buurt Molenzijdse Heide, 6: buurt Buitengebied.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Koekhoven voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Koekhoven ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Koekhoven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Koekhoven. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Koekhoven: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.214)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Koekhoven. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Koekhoven was €34.214. Er waren 79 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Koekhoven was €2.702.917.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Koekhoven in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Merksplas waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Koekhoven (2015 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Koekhoven in de periode van 2015 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Koekhoven: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Koekhoven helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Merksplas getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Koekhoven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Koekhoven.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Merksplas

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Koekhoven. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Koekhoven helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Merksplas getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Koekhoven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen80Aantal2023
Mannen85Aantal2023
0 tot 10 jaar13Aantal2023
10 tot 20 jaar34Aantal2023
20 tot 30 jaar8Aantal2023
30 tot 40 jaar14Aantal2023
40 tot 50 jaar33Aantal2023
50 tot 60 jaar27Aantal2023
60 tot 70 jaar14Aantal2023
70 tot 80 jaar5Aantal2023
80 tot 90 jaar0Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners169Aantal2023
0 tot 5 jaar8Aantal2023
5 tot 10 jaar5Aantal2023
10 tot 15 jaar10Aantal2023
15 tot 20 jaar24Aantal2023
20 tot 25 jaar8Aantal2023
25 tot 29 jaar0Aantal2023
30 tot 35 jaar6Aantal2023
35 tot 40 jaar8Aantal2023
40 tot 45 jaar14Aantal2023
45 tot 50 jaar19Aantal2023
50 tot 55 jaar18Aantal2023
55 tot 60 jaar9Aantal2023
60 tot 65 jaar6Aantal2023
65 tot 70 jaar8Aantal2023
70 tot 75 jaar5Aantal2023
75 tot 80 jaar0Aantal2023
80 tot 85 jaar0Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Koekhoven. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Koekhoven.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspandengeen dataAantal
Handelspanden per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Gevulde handelspandengeen dataAantal
Winkels: dagelijkse goederengeen dataAantal
Winkels: periodieke goederengeen dataAantal
Winkels: uitzonderlijke goederengeen dataAantal
Winkels: overigegeen dataAantal
Winkelsgeen dataAantal
Horecazakengeen dataAantal
Horecazaken per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Consumentgerichte dienstengeen dataAantal
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Leegstaande handelspandengeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Koekhoven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens48Aantal2023
Huishoudens 1 persoon0Aantal2023
Huishoudens 2 personen17Aantal2023
Huishoudens 3 personen9Aantal2023
Huishoudens 4 personen14Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen8Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon0%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen27%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen15%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften79Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.702.917Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.214Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.043Euro2019
Interkwartiel verschil29.031Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt107Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie46Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €26%Percentage2008
% inkomens 10.001 - 15.000 €geen dataPercentage
% inkomens 15.001 - 20.000 €geen dataPercentage
% inkomens 20.001 - 30.000 €29%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €geen dataPercentage
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€3.199.687Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.822Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit158Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)7Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten3Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit7Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Koekhoven.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13023A08-Code2024
RegionaamKoekhovenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte93Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen56Aantal2024
Aantal inwoners169Aantal2023
Aantal huishoudens48Aantal2023
Aantal wagens93Aantal2022
Dichtheid adressen0,60Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,81Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,52Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,00Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Koekhoven.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder0Aantal2023
Alleenwonend0Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)42Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen28Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder8Aantal2023
Kind bij gehuwd paar44Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar12Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)14Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Koekhoven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties4Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Koekhoven.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders0Aantal2023
Eigenaars50Aantal2023
% Huurders0%Percentage2023
% Eigenaars96%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Koekhoven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden53Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194515Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197014Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200012Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20100Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19009Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen53Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen0Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie53Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Koekhoven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Koekhoven

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Koekhoven. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Merksplas. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bosstraat1 - 82330
Hoevestraat572330
Horst1 - 72330
Koekhoven13 - 92330
Lievekenshoek10 - 92330
Marckstraat10 - 82330