Statistieken Deelgemeente Schepdaal

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Schepdaal
(zeer grote groei van 33% naar 6.204 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Schepdaal is met 1.522 personen gegroeid van 4.682 personen in 1990 tot 6.204 personen in 2022 (dat is een zeer grote groei van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 48 personen (0,89%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Schepdaal met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Schepdaal: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Schepdaal met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Schepdaal-Centrum, 2: buurt Overveld-Schorenbosch, 3: buurt Dreef-Drijb, 4: buurt Godveerdegem, 5: buurt Loveld ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Schepdaal met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Schepdaal-Centrum, 2: buurt Overveld-Schorenbosch, 3: buurt Dreef-Drijb, 4: buurt Godveerdegem, 5: buurt Loveld, 6: buurt Zierbeek-Plankenveld, 7: buurt Schepdaal Verspreide Bewoning, 8: buurt Sint-Gertrudis-Pede-Kern, 9: buurt Sint-Gertrudis-Pede-Laarbeek-Verspreide Bewoning, 10: buurt Sint-Gertrudis-Pede-Verspreide Bewoning Noord, 11: buurt Zibbeek ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Schepdaal voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Schepdaal ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Schepdaal

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Schepdaal. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Schepdaal: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.530)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Schepdaal. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Schepdaal was €41.530. Er waren 3.254 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Schepdaal was €135.139.968.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 61 buurten (blauw), 22 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Schepdaal in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Dilbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Schepdaal (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Schepdaal in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Schepdaal: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Schepdaal helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Dilbeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Schepdaal

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Schepdaal.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Schepdaal. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Schepdaal helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Dilbeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.207Aantal2022
Mannen2.995Aantal2022
0 tot 10 jaar758Aantal2022
10 tot 20 jaar861Aantal2022
20 tot 30 jaar634Aantal2022
30 tot 40 jaar721Aantal2022
40 tot 50 jaar846Aantal2022
50 tot 60 jaar832Aantal2022
60 tot 70 jaar722Aantal2022
70 tot 80 jaar506Aantal2022
80 tot 90 jaar246Aantal2022
90 jaar en ouder24Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Schepdaal.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*16.539Aantal2023
Gescheiden*3.697Aantal2023
Ongehuwd*21.920Aantal2023
Verweduwd*2.494Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Dilbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Schepdaal helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.254Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€135.139.968Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.530Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.563Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Schepdaal.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*39.515Aantal2023
Vreemdelingen*5.135Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Dilbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Schepdaal helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23016ECode2023
RegionaamSchepdaalNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte832Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen3.270Aantal2023
Aantal inwoners6.204Aantal2022
Aantal huishoudens2.417Aantal2021
Aantal wagens3.133Aantal2021
Dichtheid adressen3,93Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners7,46Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens2,91Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,77Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Schepdaal.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6Aantal2020
Huizen-Transacties38Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties21Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties17Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Schepdaal.