Statistieken Gemeente Dilbeek

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Dilbeek
(grote groei van 24% naar 44.650 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Dilbeek is met 8.562 personen gestegen van 36.088 personen in 1990 tot 44.650 personen in 2023 (dat is een grote groei van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 259 personen (0,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Dilbeek met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Dilbeek: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Dilbeek met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Dilbeek, 2: deelgemeente Sint Ulriks-Kapelle, 3: deelgemeente Groot-Bijgaarden, 4: deelgemeente Itterbeek, 5: deelgemeente Schepdaal, 6: deelgemeente Sint-Martens-Bodegem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Dilbeek voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Dilbeek ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Dilbeek. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Dilbeek: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.181)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Dilbeek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Dilbeek was €40.181. Er waren 24.142 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Dilbeek was €970.048.594.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 61 buurten (blauw), 22 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Dilbeek in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Dilbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Dilbeek (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Dilbeek in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Dilbeek: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Dilbeek.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Dilbeek.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Dilbeek voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Dilbeek in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen23.063Aantal2023
Mannen21.587Aantal2023
0 tot 10 jaar5.279Aantal2023
10 tot 20 jaar5.459Aantal2023
20 tot 30 jaar4.854Aantal2023
30 tot 40 jaar5.332Aantal2023
40 tot 50 jaar5.601Aantal2023
50 tot 60 jaar6.016Aantal2023
60 tot 70 jaar5.296Aantal2023
70 tot 80 jaar3.779Aantal2023
80 tot 90 jaar2.374Aantal2023
90 jaar en ouder660Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Dilbeek.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd16.539Aantal2023
Gescheiden3.697Aantal2023
Ongehuwd21.920Aantal2023
Verweduwd2.494Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Dilbeek.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften24.142Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€970.048.594Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.180Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.482Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Dilbeek.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen39.515Aantal2023
Vreemdelingen5.135Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Dilbeek.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23016Code2023
RegionaamDilbeekNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte4.148Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen23.557Aantal2023
Aantal inwoners44.650Aantal2023
Aantal huishoudens17.738Aantal2021
Aantal wagens21.825Aantal2021
Dichtheid adressen5,68Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners10,76Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,28Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens5,26Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Dilbeek.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties182Aantal2020
Huizen-Transacties272Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties162Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties110Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€25.868Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€18.687Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€30.219Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€22.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€34.934Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€30.312Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Dilbeek.