Statistieken Deelgemeente Strombeek-Bever

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Strombeek-Bever in de gemeente Grimbergen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Strombeek-Bever in de gemeente Grimbergen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Strombeek-Bever
(zeer grote stijging van 29% naar 14.887 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Strombeek-Bever is met 3.317 personen gestegen van 11.570 personen in 1990 tot 14.887 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 101 personen (0,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Strombeek-Bever met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Strombeek-Bever: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Strombeek-Bever met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Strombeek-Bever-Centrum, 2: buurt Strombeek-Bever-Centrum-Noord, 3: buurt Acacia Grimbergen, 4: buurt Borrekensveld, 5: buurt Ring ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Strombeek-Bever met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Strombeek-Bever-Centrum, 2: buurt Strombeek-Bever-Centrum-Noord, 3: buurt Acacia Grimbergen, 4: buurt Borrekensveld, 5: buurt Ring, 6: buurt Baalhoek, 7: buurt Parking, 8: buurt Bloemendaal Grimbergen, 9: buurt Molenveld Grimbergen, 10: buurt Bever, 11: buurt Beverlinde ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Strombeek-Bever voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Strombeek-Bever ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Strombeek-Bever

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Strombeek-Bever. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Strombeek-Bever: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.335)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Strombeek-Bever. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Strombeek-Bever was €32.335. Er waren 7.920 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Strombeek-Bever was €256.091.188.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 44 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Strombeek-Bever in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Grimbergen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Strombeek-Bever (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Strombeek-Bever in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Strombeek-Bever: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Strombeek-Bever helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Grimbergen getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Strombeek-Bever

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Strombeek-Bever.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Grimbergen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Strombeek-Bever. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Strombeek-Bever helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Grimbergen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Strombeek-Bever voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.707Aantal2023
Mannen7.189Aantal2023
0 tot 10 jaar2.059Aantal2023
10 tot 20 jaar1.713Aantal2023
20 tot 30 jaar1.895Aantal2023
30 tot 40 jaar2.277Aantal2023
40 tot 50 jaar1.943Aantal2023
50 tot 60 jaar1.724Aantal2023
60 tot 70 jaar1.408Aantal2023
70 tot 80 jaar1.038Aantal2023
80 tot 90 jaar612Aantal2023
90 jaar en ouder140Aantal2023
Aantal inwoners14.887Aantal2023
0 tot 5 jaar1.033Aantal2023
5 tot 10 jaar1.026Aantal2023
10 tot 15 jaar948Aantal2023
15 tot 20 jaar765Aantal2023
20 tot 25 jaar818Aantal2023
25 tot 29 jaar1.077Aantal2023
30 tot 35 jaar1.170Aantal2023
35 tot 40 jaar1.107Aantal2023
40 tot 45 jaar1.012Aantal2023
45 tot 50 jaar931Aantal2023
50 tot 55 jaar896Aantal2023
55 tot 60 jaar828Aantal2023
60 tot 65 jaar755Aantal2023
65 tot 70 jaar653Aantal2023
70 tot 75 jaar577Aantal2023
75 tot 80 jaar461Aantal2023
80 tot 85 jaar333Aantal2023
85 tot 90 jaar279Aantal2023
90 tot 95 jaar127Aantal2023
95 jaar en ouder13Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Strombeek-Bever. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Strombeek-Bever.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden160Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden146Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen24Aantal2023
Winkels: periodieke goederen11Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen8Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels43Aantal2023
Horecazaken42Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten61Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden14Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Strombeek-Bever. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.458Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.522Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.676Aantal2023
Huishoudens 3 personen926Aantal2023
Huishoudens 4 personen807Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen527Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon39%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen26%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.920Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€256.091.188Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.334Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.855Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€275.729.158Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit11.797Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)2.097Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)861%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)172%Percentage2023
Aantal nationaliteiten359Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit3.099Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)239%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit998Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)59%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Strombeek-Bever.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23025BCode2024
RegionaamStrombeek-BeverNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte467Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen10.695Aantal2024
Aantal inwoners14.887Aantal2023
Aantal huishoudens6.458Aantal2023
Aantal wagens6.049Aantal2022
Dichtheid adressen22,89Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners31,86Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens13,82Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens12,95Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Strombeek-Bever.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder741Aantal2023
Alleenwonend2.522Aantal2023
Andere persoon449Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.776Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.696Aantal2023
Inwonende andere persoon336Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.176Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.789Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar734Aantal2023
Lid van collectief huishouden57Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)864Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen734Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Strombeek-Bever. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties105Aantal2020
Huizen-Transacties65Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties61Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€81.276Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€97.307Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€99.180Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€98.809Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€112.876Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€114.327Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€108.476Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€134.461Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€131.639Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Strombeek-Bever.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.090Aantal2023
Eigenaars3.314Aantal2023
% Huurders48%Percentage2023
% Eigenaars52%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Strombeek-Bever. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden7.150Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.818Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.334Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010360Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020337Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202186Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190066Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.147Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen5.001Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie7.110Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie30Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Strombeek-Bever. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.