Statistieken Buurt Ring

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Ring in de gemeente Grimbergen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Ring in de gemeente Grimbergen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Ring
(zeer grote toename van 72% naar 1.370 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Ring is met 573 personen toegenomen van 797 personen in 1990 tot 1.370 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 72%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 17 personen (1,67%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Strombeek - Bever met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ring: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Strombeek - Bever met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Strombeek-Bever-Centrum, 2: buurt Strombeek-Bever-Centrum-Noord, 3: buurt Acacia Grimbergen, 4: buurt Borrekensveld, 5: buurt Ring ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Strombeek - Bever met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Strombeek-Bever-Centrum, 2: buurt Strombeek-Bever-Centrum-Noord, 3: buurt Acacia Grimbergen, 4: buurt Borrekensveld, 5: buurt Ring, 6: buurt Baalhoek, 7: buurt Parking, 8: buurt Bloemendaal Grimbergen, 9: buurt Molenveld Grimbergen, 10: buurt Bever, 11: buurt Beverlinde ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Ring voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ring ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Ring

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Ring. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Ring: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.676)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Ring. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Ring was €37.676. Er waren 665 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Ring was €25.054.242.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 43 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Ring in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Grimbergen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Ring (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Ring in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Ring: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Ring helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Grimbergen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Ring

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Ring.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Grimbergen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Ring. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Ring helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Grimbergen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ring voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen706Aantal2023
Mannen660Aantal2023
0 tot 10 jaar197Aantal2023
10 tot 20 jaar151Aantal2023
20 tot 30 jaar172Aantal2023
30 tot 40 jaar227Aantal2023
40 tot 50 jaar195Aantal2023
50 tot 60 jaar186Aantal2023
60 tot 70 jaar115Aantal2023
70 tot 80 jaar75Aantal2023
80 tot 90 jaar41Aantal2023
90 jaar en ouder5Aantal2023
Aantal inwoners1.370Aantal2023
0 tot 5 jaar92Aantal2023
5 tot 10 jaar105Aantal2023
10 tot 15 jaar84Aantal2023
15 tot 20 jaar67Aantal2023
20 tot 25 jaar60Aantal2023
25 tot 29 jaar112Aantal2023
30 tot 35 jaar111Aantal2023
35 tot 40 jaar116Aantal2023
40 tot 45 jaar115Aantal2023
45 tot 50 jaar80Aantal2023
50 tot 55 jaar89Aantal2023
55 tot 60 jaar97Aantal2023
60 tot 65 jaar62Aantal2023
65 tot 70 jaar53Aantal2023
70 tot 75 jaar43Aantal2023
75 tot 80 jaar32Aantal2023
80 tot 85 jaar19Aantal2023
85 tot 90 jaar22Aantal2023
90 tot 95 jaar5Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Ring. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Ring.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden4Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners3,82Aantal2022
Gevulde handelspanden3Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels0Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,53Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,76Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Ring. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens575Aantal2023
Huishoudens 1 persoon201Aantal2023
Huishoudens 2 personen147Aantal2023
Huishoudens 3 personen87Aantal2023
Huishoudens 4 personen105Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen35Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen26%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften665Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€25.054.242Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.676Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.831Euro2019
Interkwartiel verschil30.680Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt103Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie19Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €21%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €11%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€27.728.152Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.199Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.098Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)203Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)80%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Aantal nationaliteiten37Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit268Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit65Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Ring.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23025B042Code2024
RegionaamRingNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte46Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen976Aantal2024
Aantal inwoners1.370Aantal2023
Aantal huishoudens575Aantal2023
Aantal wagens637Aantal2022
Dichtheid adressen21,15Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners29,68Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens12,46Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,80Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Ring.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder57Aantal2023
Alleenwonend201Aantal2023
Andere persoon26Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)282Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen158Aantal2023
Inwonende andere persoon23Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder95Aantal2023
Kind bij gehuwd paar262Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar86Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)104Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen72Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Ring. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties7Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Ring.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders241Aantal2023
Eigenaars331Aantal2023
% Huurders42%Percentage2023
% Eigenaars58%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Ring. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden617Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194548Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970214Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000162Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010107Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202030Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202148Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen269Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen348Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie612Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Ring. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Ring

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ring. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Grimbergen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bergenshof1 - 81853
Beverstraat11 - 91853
Bloemenhof1 - 91853
de Villegas de Clercampstraat193 - 1951853
Dorekesveld10 - 91853

Toon alle 15 rijen met adressen...