Statistieken Deelgemeente Vilvoorde

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Vilvoorde in de gemeente Vilvoorde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Vilvoorde in de gemeente Vilvoorde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Vilvoorde
(zeer grote groei van 45% naar 44.069 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Vilvoorde is met 13.673 personen gestegen van 30.396 personen in 1990 tot 44.069 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 414 personen (1,13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Vilvoorde met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Vilvoorde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Vilvoorde met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Vilvoorde, 2: deelgemeente Vilvoorde, 3: deelgemeente Peutie.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Vilvoorde voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Vilvoorde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Vilvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Vilvoorde. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Vilvoorde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.296)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Vilvoorde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Vilvoorde was €34.296. Er waren 22.265 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Vilvoorde was €763.587.813.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 35 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Vilvoorde in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Vilvoorde waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Vilvoorde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Vilvoorde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Vilvoorde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Vilvoorde helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Vilvoorde getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Vilvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Vilvoorde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Vilvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Vilvoorde. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Vilvoorde helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Vilvoorde getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Vilvoorde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen22.647Aantal2023
Mannen21.504Aantal2023
0 tot 10 jaar6.135Aantal2023
10 tot 20 jaar6.420Aantal2023
20 tot 30 jaar5.536Aantal2023
30 tot 40 jaar5.871Aantal2023
40 tot 50 jaar6.064Aantal2023
50 tot 60 jaar5.527Aantal2023
60 tot 70 jaar4.135Aantal2023
70 tot 80 jaar2.562Aantal2023
80 tot 90 jaar1.462Aantal2023
90 jaar en ouder340Aantal2023
Aantal inwoners44.069Aantal2023
0 tot 5 jaar2.918Aantal2023
5 tot 10 jaar3.217Aantal2023
10 tot 15 jaar3.278Aantal2023
15 tot 20 jaar3.142Aantal2023
20 tot 25 jaar2.797Aantal2023
25 tot 29 jaar2.739Aantal2023
30 tot 35 jaar2.919Aantal2023
35 tot 40 jaar2.952Aantal2023
40 tot 45 jaar3.123Aantal2023
45 tot 50 jaar2.941Aantal2023
50 tot 55 jaar2.893Aantal2023
55 tot 60 jaar2.634Aantal2023
60 tot 65 jaar2.292Aantal2023
65 tot 70 jaar1.843Aantal2023
70 tot 75 jaar1.415Aantal2023
75 tot 80 jaar1.147Aantal2023
80 tot 85 jaar820Aantal2023
85 tot 90 jaar642Aantal2023
90 tot 95 jaar284Aantal2023
95 jaar en ouder56Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Vilvoorde. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Vilvoorde.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden604Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden514Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen92Aantal2023
Winkels: periodieke goederen44Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen41Aantal2023
Winkels: overige12Aantal2023
Winkels189Aantal2023
Horecazaken131Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten194Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden90Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Vilvoorde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens16.364Aantal2023
Huishoudens 1 persoon4.736Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.431Aantal2023
Huishoudens 3 personen2.442Aantal2023
Huishoudens 4 personen2.453Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen2.302Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen27%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen14%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften22.265Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€763.587.813Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.295Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.960Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€811.937.785Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit36.959Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)4.321Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2616%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)287%Percentage2023
Aantal nationaliteiten932Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit7.188Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)484%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit2.858Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)188%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Vilvoorde.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23088ACode2024
RegionaamVilvoordeNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.844Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen22.235Aantal2024
Aantal inwoners44.069Aantal2023
Aantal huishoudens16.364Aantal2023
Aantal wagens17.583Aantal2022
Dichtheid adressen12,06Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners23,89Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens8,87Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens9,53Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Vilvoorde.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.833Aantal2023
Alleenwonend4.736Aantal2023
Andere persoon640Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)9.514Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.056Aantal2023
Inwonende andere persoon1.188Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder3.088Aantal2023
Kind bij gehuwd paar10.648Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.534Aantal2023
Lid van collectief huishouden370Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.698Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.804Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Vilvoorde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties145Aantal2020
Huizen-Transacties275Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties261Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties14Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€77.156Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€87.036Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€87.624Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€89.151Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€97.305Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€99.268Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€102.506Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€121.672Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€124.532Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Vilvoorde.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders5.631Aantal2023
Eigenaars10.728Aantal2023
% Huurders34%Percentage2023
% Eigenaars66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Vilvoorde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden18.055Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19454.729Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19705.116Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.844Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.585Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.332Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021211Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.166Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen10.478Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen7.571Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie17.802Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie240Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Vilvoorde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.