Statistieken Deelgemeente Wetteren

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Wetteren
(grote stijging van 23% naar 22.801 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Wetteren is met 4.280 personen gegroeid van 18.521 personen in 1990 tot 22.801 personen in 2022 (dat is een grote stijging van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 134 personen (0,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Wetteren met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Wetteren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Wetteren met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Wetteren, 2: deelgemeente Massemen, 3: deelgemeente Westrem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Wetteren voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Wetteren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Wetteren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Wetteren. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Wetteren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.417)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Wetteren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Wetteren was €33.417. Er waren 13.261 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Wetteren was €443.142.945.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 41 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Wetteren in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wetteren waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Wetteren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Wetteren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Wetteren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Wetteren helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Wetteren getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Wetteren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Wetteren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wetteren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Wetteren. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Wetteren helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Wetteren getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen11.666Aantal2022
Mannen11.177Aantal2022
0 tot 10 jaar2.342Aantal2022
10 tot 20 jaar2.456Aantal2022
20 tot 30 jaar2.619Aantal2022
30 tot 40 jaar3.024Aantal2022
40 tot 50 jaar2.936Aantal2022
50 tot 60 jaar3.210Aantal2022
60 tot 70 jaar2.723Aantal2022
70 tot 80 jaar1.926Aantal2022
80 tot 90 jaar1.102Aantal2022
90 jaar en ouder240Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Wetteren.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*9.660Aantal2023
Gescheiden*2.645Aantal2023
Ongehuwd*12.795Aantal2023
Verweduwd*1.648Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Wetteren getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Wetteren helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.261Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€443.142.945Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.417Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.684Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Wetteren.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*24.267Aantal2023
Vreemdelingen*2.481Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Wetteren getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Wetteren helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42025ACode2023
RegionaamWetterenNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte2.655Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen13.462Aantal2023
Aantal inwoners22.801Aantal2022
Aantal huishoudens10.137Aantal2021
Aantal wagens10.751Aantal2021
Dichtheid adressen5,07Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners8,59Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens3,82Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens4,05Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Wetteren.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties44Aantal2020
Huizen-Transacties231Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties198Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties33Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€52.337Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€59.696Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€74.142Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€82.949Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€90.668Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€102.070Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Wetteren.