Statistieken Deelgemeente Wuustwezel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Wuustwezel in de gemeente Wuustwezel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Wuustwezel in de gemeente Wuustwezel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Wuustwezel
(zeer grote groei van 48% naar 17.111 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Wuustwezel is met 5.566 inwoners gegroeid van 11.545 inwoners in 1990 tot 17.111 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 169 inwoners (1,20%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Wuustwezel met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Wuustwezel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Wuustwezel met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Wuustwezel, 2: deelgemeente Loenhout.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Wuustwezel voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Wuustwezel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Wuustwezel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Wuustwezel. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Wuustwezel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.965)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Wuustwezel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Wuustwezel was €35.965. Er waren 9.528 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Wuustwezel was €342.675.001.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Wuustwezel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wuustwezel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Wuustwezel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Wuustwezel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Wuustwezel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Wuustwezel helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Wuustwezel getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Wuustwezel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Wuustwezel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wuustwezel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Wuustwezel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Wuustwezel helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Wuustwezel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Wuustwezel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen8.594Aantal2023
Mannen8.556Aantal2023
0 tot 10 jaar1.600Aantal2023
10 tot 20 jaar1.822Aantal2023
20 tot 30 jaar1.965Aantal2023
30 tot 40 jaar2.124Aantal2023
40 tot 50 jaar2.041Aantal2023
50 tot 60 jaar2.633Aantal2023
60 tot 70 jaar2.492Aantal2023
70 tot 80 jaar1.554Aantal2023
80 tot 90 jaar658Aantal2023
90 jaar en ouder111Aantal2023
Aantal inwoners17.111Aantal2023
0 tot 5 jaar753Aantal2023
5 tot 10 jaar847Aantal2023
10 tot 15 jaar947Aantal2023
15 tot 20 jaar875Aantal2023
20 tot 25 jaar945Aantal2023
25 tot 29 jaar1.020Aantal2023
30 tot 35 jaar1.070Aantal2023
35 tot 40 jaar1.054Aantal2023
40 tot 45 jaar1.073Aantal2023
45 tot 50 jaar968Aantal2023
50 tot 55 jaar1.215Aantal2023
55 tot 60 jaar1.418Aantal2023
60 tot 65 jaar1.387Aantal2023
65 tot 70 jaar1.105Aantal2023
70 tot 75 jaar911Aantal2023
75 tot 80 jaar643Aantal2023
80 tot 85 jaar404Aantal2023
85 tot 90 jaar254Aantal2023
90 tot 95 jaar92Aantal2023
95 jaar en ouder19Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Wuustwezel. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Wuustwezel.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden203Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden190Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen40Aantal2023
Winkels: periodieke goederen13Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen22Aantal2023
Winkels: overige5Aantal2023
Winkels80Aantal2023
Horecazaken36Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten74Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden13Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Wuustwezel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens7.237Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.055Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.720Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.002Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.021Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen439Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften9.528Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€342.675.001Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.964Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.487Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€352.620.172Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit15.519Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.290Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2364%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)208%Percentage2023
Aantal nationaliteiten265Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.631Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)236%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit322Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)24%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Wuustwezel.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11053ACode2024
RegionaamWuustwezelNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte5.834Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.924Aantal2024
Aantal inwoners17.111Aantal2023
Aantal huishoudens7.237Aantal2023
Aantal wagens9.232Aantal2022
Dichtheid adressen1,53Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,93Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,24Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,58Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Wuustwezel.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder491Aantal2023
Alleenwonend2.055Aantal2023
Andere persoon178Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.016Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.698Aantal2023
Inwonende andere persoon315Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder760Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.768Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.150Aantal2023
Lid van collectief huishouden149Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.314Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.168Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Wuustwezel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties37Aantal2020
Huizen-Transacties110Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties45Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties65Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€81.783Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€109.810Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€137.378Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Wuustwezel.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.234Aantal2023
Eigenaars5.000Aantal2023
% Huurders31%Percentage2023
% Eigenaars69%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Wuustwezel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden7.759Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945560Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.574Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010942Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.148Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202191Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190055Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.632Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.107Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie7.320Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie418Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Wuustwezel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.