Statistieken Deelgemeente Zele+Deel Lokeren

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren
(stijging van 9,9% naar 21.340 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Zele+Deel Lokeren is met 1.914 inwoners toegenomen van 19.426 inwoners in 1990 tot 21.340 inwoners in 2022 (dat is een stijging van 9,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 60 inwoners (0,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Zele+Deel Lokeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Zele-Centrum, 2: buurt Dendermondebaan, 3: buurt Kouter-Zuid, 4: buurt Kouter-Noord, 5: buurt Kleine Kouter Zele ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Zele-Centrum, 2: buurt Dendermondebaan, 3: buurt Kouter-Zuid, 4: buurt Kouter-Noord, 5: buurt Kleine Kouter Zele, 6: buurt Lokerenbaan, 7: buurt Zele Station Industrie, 8: buurt Tuimelaar, 9: buurt Schrijverswijk Zele, 10: buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg, 11: buurt Durmen Zele, 12: buurt Hansevelde, 13: buurt E17 Zele, 14: buurt Langevelde, 15: buurt Heikant-Kern Zele, 16: buurt Vlasgaard, 17: buurt Gentsesteenweg Zele, 18: buurt Bos-Bookhamers, 19: buurt Vrijheidsboom, 20: buurt Tuinwijk Zele, 21: buurt B-V. Ackerwijk, 22: buurt Sociale Verkaveling ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Zele+Deel Lokeren voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Zele+Deel Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.540)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren was €33.540. Er waren 11.780 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren was €395.097.829.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Zele+Deel Lokeren in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zele waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Zele getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Zele+Deel Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Zele getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.739Aantal2022
Mannen10.601Aantal2022
0 tot 10 jaar2.281Aantal2022
10 tot 20 jaar2.572Aantal2022
20 tot 30 jaar2.564Aantal2022
30 tot 40 jaar2.626Aantal2022
40 tot 50 jaar2.808Aantal2022
50 tot 60 jaar2.968Aantal2022
60 tot 70 jaar2.460Aantal2022
70 tot 80 jaar1.858Aantal2022
80 tot 90 jaar964Aantal2022
90 jaar en ouder188Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*8.678Aantal2023
Gescheiden*1.745Aantal2023
Ongehuwd*9.694Aantal2023
Verweduwd*1.257Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Zele getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften11.780Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€395.097.829Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.539Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.099Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*19.210Aantal2023
Vreemdelingen*2.164Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Zele getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42028ACode2023
RegionaamZele+Deel LokerenNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte3.328Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen10.879Aantal2023
Aantal inwoners21.340Aantal2022
Aantal huishoudens8.721Aantal2021
Aantal wagens9.733Aantal2021
Dichtheid adressen3,27Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners6,41Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens2,62Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,92Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties25Aantal2020
Huizen-Transacties194Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties163Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties31Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€88.046Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€78.852Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€118.867Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€102.159Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€156.453Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€133.490Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren.