Statistieken Deelgemeente Zele+Deel Lokeren

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren in de gemeente Zele. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren in de gemeente Zele. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren
(stijging van 10% naar 21.367 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren is met 1.941 personen gestegen van 19.426 personen in 1990 tot 21.367 personen in 2023 (dat is een stijging van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 59 personen (0,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Zele+Deel Lokeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Zele-Centrum, 2: buurt Dendermondebaan, 3: buurt Kouter-Zuid, 4: buurt Kouter-Noord, 5: buurt Kleine Kouter Zele ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Zele-Centrum, 2: buurt Dendermondebaan, 3: buurt Kouter-Zuid, 4: buurt Kouter-Noord, 5: buurt Kleine Kouter Zele, 6: buurt Lokerenbaan, 7: buurt Zele Station Industrie, 8: buurt Tuimelaar, 9: buurt Schrijverswijk Zele, 10: buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg, 11: buurt Durmen Zele, 12: buurt Hansevelde, 13: buurt E17 Zele, 14: buurt Langevelde, 15: buurt Heikant-Kern Zele, 16: buurt Vlasgaard, 17: buurt Gentsesteenweg Zele, 18: buurt Bos-Bookhamers, 19: buurt Vrijheidsboom, 20: buurt Tuinwijk Zele, 21: buurt B-V. Ackerwijk, 22: buurt Sociale Verkaveling ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Zele+Deel Lokeren voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Zele+Deel Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.540)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren was €33.540. Er waren 11.780 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren was €395.097.829.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Zele+Deel Lokeren in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zele waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Zele getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Zele+Deel Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Zele getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.742Aantal2023
Mannen10.633Aantal2023
0 tot 10 jaar2.263Aantal2023
10 tot 20 jaar2.552Aantal2023
20 tot 30 jaar2.524Aantal2023
30 tot 40 jaar2.677Aantal2023
40 tot 50 jaar2.783Aantal2023
50 tot 60 jaar2.939Aantal2023
60 tot 70 jaar2.493Aantal2023
70 tot 80 jaar1.954Aantal2023
80 tot 90 jaar956Aantal2023
90 jaar en ouder164Aantal2023
Aantal inwoners21.367Aantal2023
0 tot 5 jaar1.091Aantal2023
5 tot 10 jaar1.172Aantal2023
10 tot 15 jaar1.286Aantal2023
15 tot 20 jaar1.266Aantal2023
20 tot 25 jaar1.265Aantal2023
25 tot 29 jaar1.259Aantal2023
30 tot 35 jaar1.316Aantal2023
35 tot 40 jaar1.361Aantal2023
40 tot 45 jaar1.427Aantal2023
45 tot 50 jaar1.356Aantal2023
50 tot 55 jaar1.465Aantal2023
55 tot 60 jaar1.474Aantal2023
60 tot 65 jaar1.380Aantal2023
65 tot 70 jaar1.113Aantal2023
70 tot 75 jaar1.097Aantal2023
75 tot 80 jaar857Aantal2023
80 tot 85 jaar549Aantal2023
85 tot 90 jaar407Aantal2023
90 tot 95 jaar143Aantal2023
95 jaar en ouder21Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden333Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden308Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen55Aantal2023
Winkels: periodieke goederen23Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen33Aantal2023
Winkels: overige6Aantal2023
Winkels117Aantal2023
Horecazaken57Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten134Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden25Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens8.760Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.587Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.994Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.231Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.207Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen741Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften11.780Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€395.097.829Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.539Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.099Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€407.978.986Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit19.214Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.162Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2010%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)104%Percentage2023
Aantal nationaliteiten308Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.160Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)190%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit994Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)83%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42028ACode2024
RegionaamZele+Deel LokerenNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.328Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen10.913Aantal2024
Aantal inwoners21.367Aantal2023
Aantal huishoudens8.760Aantal2023
Aantal wagens9.788Aantal2022
Dichtheid adressen3,28Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners6,42Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,63Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,94Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Zele+Deel Lokeren.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder662Aantal2023
Alleenwonend2.587Aantal2023
Andere persoon487Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.206Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen4.024Aantal2023
Inwonende andere persoon470Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.050Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.128Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.126Aantal2023
Lid van collectief huishouden180Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.314Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.116Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties25Aantal2020
Huizen-Transacties194Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties163Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties31Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€88.046Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€78.852Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€118.867Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€102.159Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€156.453Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€133.490Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.575Aantal2023
Eigenaars6.183Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden9.522Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.496Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.274Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.116Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010852Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020893Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202158Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900763Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen7.779Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.737Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie9.478Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie23Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Zele+Deel Lokeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.