Statistieken Buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg in de gemeente Zele. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg in de gemeente Zele. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg
(stijging van 1,99% naar 1.946 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg is met 38 inwoners gestegen van 1.908 inwoners in 2011 tot 1.946 inwoners in 2021 (dat is een stijging van 1,99%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was 4 inwoners (0,20%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Zele-Centrum, 2: buurt Dendermondebaan, 3: buurt Kouter-Zuid, 4: buurt Kouter-Noord, 5: buurt Kleine Kouter Zele, 6: buurt Lokerenbaan, 7: buurt Zele Station Industrie, 8: buurt Tuimelaar, 9: buurt Schrijverswijk Zele, 10: buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.509)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg was €40.509. Er waren 1.070 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg was €43.344.969.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zele waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Zele getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Zele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Zele. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Zele getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Zele. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Zele getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*10.746Aantal2022
Mannen*10.603Aantal2022
0 tot 10 jaar*2.286Aantal2022
10 tot 20 jaar*2.575Aantal2022
20 tot 30 jaar*2.575Aantal2022
30 tot 40 jaar*2.623Aantal2022
40 tot 50 jaar*2.822Aantal2022
50 tot 60 jaar*2.966Aantal2022
60 tot 70 jaar*2.460Aantal2022
70 tot 80 jaar*1.861Aantal2022
80 tot 90 jaar*974Aantal2022
90 jaar en ouder*207Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Zele getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*8.754Aantal2022
Gescheiden*1.716Aantal2022
Ongehuwd*9.591Aantal2022
Verweduwd*1.288Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Zele getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.070Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€43.344.969Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.509Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*19.261Aantal2022
Vreemdelingen*2.088Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Zele getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42028A0PACode2022
RegionaamAvermaat-Veldeken-HalfwegNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte882Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen933Aantal2022
Aantal inwoners1.946Aantal2021
Aantal huishoudens779Aantal2019
Aantal wagens1.032Aantal2019
Dichtheid adressen1,06Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners2,21Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens0,88Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens1,17Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties17Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties8Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€199.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€324.900Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€400.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg.

Adressen in de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zele.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Avermaat103 - 959240
Dendermondebaan234 - 2389240
Dijkstraat1 - 999240
Europalaan233 - 2559240
Frans Roomsstraat1 - 579240

Toon alle 25 rijen met adressen...