Statistieken Buurt Kleine Kouter

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Kleine Kouter in de gemeente Zele. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Kleine Kouter in de gemeente Zele. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Kleine Kouter
(daling van 5,3% naar 1.795 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Kleine Kouter is met 100 personen gedaald van 1.895 personen in 1990 tot 1.795 personen in 2023 (dat is een daling van 5,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -3 personen (-0,16%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kleine Kouter: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Zele-Centrum, 2: buurt Dendermondebaan, 3: buurt Kouter-Zuid, 4: buurt Kouter-Noord, 5: buurt Kleine Kouter Zele, 6: buurt Lokerenbaan, 7: buurt Zele Station Industrie, 8: buurt Tuimelaar, 9: buurt Schrijverswijk Zele, 10: buurt Avermaat-Veldeken-Halfweg.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Kleine Kouter voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kleine Kouter ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Kleine Kouter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Kleine Kouter. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Kleine Kouter: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.603)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Kleine Kouter. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Kleine Kouter was €28.603. Er waren 1.075 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Kleine Kouter was €30.747.693.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Kleine Kouter in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zele waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Kleine Kouter (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Kleine Kouter in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Kleine Kouter: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Kleine Kouter helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Zele getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Kleine Kouter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Kleine Kouter.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Kleine Kouter. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Kleine Kouter helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Zele getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kleine Kouter voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen937Aantal2023
Mannen857Aantal2023
0 tot 10 jaar175Aantal2023
10 tot 20 jaar210Aantal2023
20 tot 30 jaar183Aantal2023
30 tot 40 jaar228Aantal2023
40 tot 50 jaar227Aantal2023
50 tot 60 jaar226Aantal2023
60 tot 70 jaar210Aantal2023
70 tot 80 jaar172Aantal2023
80 tot 90 jaar117Aantal2023
90 jaar en ouder46Aantal2023
Aantal inwoners1.795Aantal2023
0 tot 5 jaar79Aantal2023
5 tot 10 jaar96Aantal2023
10 tot 15 jaar101Aantal2023
15 tot 20 jaar109Aantal2023
20 tot 25 jaar101Aantal2023
25 tot 29 jaar82Aantal2023
30 tot 35 jaar104Aantal2023
35 tot 40 jaar124Aantal2023
40 tot 45 jaar126Aantal2023
45 tot 50 jaar101Aantal2023
50 tot 55 jaar131Aantal2023
55 tot 60 jaar95Aantal2023
60 tot 65 jaar110Aantal2023
65 tot 70 jaar100Aantal2023
70 tot 75 jaar99Aantal2023
75 tot 80 jaar73Aantal2023
80 tot 85 jaar46Aantal2023
85 tot 90 jaar71Aantal2023
90 tot 95 jaar38Aantal2023
95 jaar en ouder8Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Kleine Kouter. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Kleine Kouter.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden22Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners11,81Aantal2022
Gevulde handelspanden22Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels6Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,22Aantal2022
Consumentgerichte diensten10Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,76Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Kleine Kouter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens750Aantal2023
Huishoudens 1 persoon274Aantal2023
Huishoudens 2 personen235Aantal2023
Huishoudens 3 personen92Aantal2023
Huishoudens 4 personen91Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen58Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon36%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.075Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€30.747.693Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.603Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.409Euro2019
Interkwartiel verschil18.679Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt83Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie30Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €22%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€32.848.533Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€17.901Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.568Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)122Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)87%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Aantal nationaliteiten26Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit226Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit104Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Kleine Kouter.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42028A041Code2024
RegionaamKleine KouterNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte42Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen898Aantal2024
Aantal inwoners1.795Aantal2023
Aantal huishoudens750Aantal2023
Aantal wagens741Aantal2022
Dichtheid adressen21,49Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners42,95Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens17,95Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens17,73Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Kleine Kouter.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder60Aantal2023
Alleenwonend274Aantal2023
Andere persoon39Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)328Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen294Aantal2023
Inwonende andere persoon24Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder95Aantal2023
Kind bij gehuwd paar330Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar72Aantal2023
Lid van collectief huishouden102Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)92Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen84Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Kleine Kouter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties22Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties21Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€155.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€155.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€225.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€215.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€255.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€249.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Kleine Kouter.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders305Aantal2023
Eigenaars441Aantal2023
% Huurders41%Percentage2023
% Eigenaars59%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Kleine Kouter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden817Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970203Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000313Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201066Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202050Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190069Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen646Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen171Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie815Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Kleine Kouter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Kleine Kouter

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kleine Kouter. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zele. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Berkenhof1 - 99240
Driesstraat159 - 2489240
Eekstraat1 - 39240
Frans Vermoesenstraat1 - 89240
Fré De Waelestraat1 - 49240

Toon alle 23 rijen met adressen...