Statistieken Gemeente Halle (Halle-Vilvoorde)

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde)
(zeer grote groei van 32% naar 42.047 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) is met 10.106 inwoners toegenomen van 31.941 inwoners in 1990 tot 42.047 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 306 inwoners (0,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Halle Halle (Halle-Vilvoorde), 2: deelgemeente Buizingen, 3: deelgemeente Lembeek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Halle (Halle-Vilvoorde)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.452)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) was €35.452. Er waren 22.806 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) was €808.527.801.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 39 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Halle (Halle-Vilvoorde)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Halle (Halle-Vilvoorde)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen21.539Aantal2023
Mannen20.508Aantal2023
0 tot 10 jaar4.817Aantal2023
10 tot 20 jaar4.996Aantal2023
20 tot 30 jaar5.070Aantal2023
30 tot 40 jaar5.727Aantal2023
40 tot 50 jaar5.519Aantal2023
50 tot 60 jaar5.361Aantal2023
60 tot 70 jaar4.580Aantal2023
70 tot 80 jaar3.553Aantal2023
80 tot 90 jaar1.937Aantal2023
90 jaar en ouder487Aantal2023
Aantal inwoners42.047Aantal2023
0 tot 5 jaar2.337Aantal2023
5 tot 10 jaar2.487Aantal2023
10 tot 15 jaar2.522Aantal2023
15 tot 20 jaar2.467Aantal2023
20 tot 25 jaar2.369Aantal2023
25 tot 29 jaar2.687Aantal2023
30 tot 35 jaar2.870Aantal2023
35 tot 40 jaar2.858Aantal2023
40 tot 45 jaar2.813Aantal2023
45 tot 50 jaar2.698Aantal2023
50 tot 55 jaar2.666Aantal2023
55 tot 60 jaar2.686Aantal2023
60 tot 65 jaar2.466Aantal2023
65 tot 70 jaar2.109Aantal2023
70 tot 75 jaar1.946Aantal2023
75 tot 80 jaar1.601Aantal2023
80 tot 85 jaar1.116Aantal2023
85 tot 90 jaar794Aantal2023
90 tot 95 jaar363Aantal2023
95 jaar en ouder51Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd14.369Aantal2023
Gescheiden3.530Aantal2023
Ongehuwd21.685Aantal2023
Verweduwd2.463Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde).
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden691Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden593Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen84Aantal2023
Winkels: periodieke goederen80Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen49Aantal2023
Winkels: overige16Aantal2023
Winkels229Aantal2023
Horecazaken137Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten227Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden98Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens17.647Aantal2023
Huishoudens 1 persoon5.816Aantal2023
Huishoudens 2 personen5.503Aantal2023
Huishoudens 3 personen2.563Aantal2023
Huishoudens 4 personen2.452Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.313Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften22.806Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€808.527.801Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.452Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.850Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€856.177.648Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen37.640Aantal2023
Vreemdelingen4.407Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit37.617Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)2.877Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3714%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)243%Percentage2023
Aantal nationaliteiten866Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit4.436Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)360%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.549Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)110%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde).
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23027Code2024
RegionaamHalle (Halle-Vilvoorde)Naam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.498Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen22.354Aantal2024
Aantal inwoners42.047Aantal2023
Aantal huishoudens17.647Aantal2023
Aantal wagens18.838Aantal2022
Dichtheid adressen4,97Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners9,35Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,92Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,19Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde).
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.692Aantal2023
Alleenwonend5.816Aantal2023
Andere persoon834Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)7.180Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen6.358Aantal2023
Inwonende andere persoon811Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder2.707Aantal2023
Kind bij gehuwd paar6.983Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar3.093Aantal2023
Lid van collectief huishouden403Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)3.538Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen2.586Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties94Aantal2020
Huizen-Transacties305Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties250Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties55Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€50.340Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€55.183Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€43.760Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€65.691Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€67.839Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€54.204Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€81.595Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€78.055Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€63.264Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde).
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders6.069Aantal2023
Eigenaars11.557Aantal2023
% Huurders34%Percentage2023
% Eigenaars66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden19.138Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19454.874Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19704.016Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.638Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.389Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20202.098Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021290Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.661Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen12.589Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen6.538Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie18.940Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie150Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.