Statistieken Deelgemeente Halle

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Halle in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Halle in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Halle
(zeer grote groei van 32% naar 27.285 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Halle is met 6.629 personen gegroeid van 20.656 personen in 1990 tot 27.285 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 201 personen (0,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Halle: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Halle Halle (Halle-Vilvoorde), 2: deelgemeente Buizingen, 3: deelgemeente Lembeek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Halle voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Halle ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Halle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Halle. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Halle: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.013)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Halle. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Halle was €34.013. Er waren 15.184 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Halle was €516.447.284.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 39 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Halle in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Halle (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Halle in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Halle: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Halle helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Halle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Halle.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Halle (Halle-Vilvoorde)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Halle. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Halle helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Halle voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen14.038Aantal2023
Mannen13.250Aantal2023
0 tot 10 jaar2.972Aantal2023
10 tot 20 jaar3.042Aantal2023
20 tot 30 jaar3.399Aantal2023
30 tot 40 jaar3.735Aantal2023
40 tot 50 jaar3.410Aantal2023
50 tot 60 jaar3.294Aantal2023
60 tot 70 jaar3.131Aantal2023
70 tot 80 jaar2.458Aantal2023
80 tot 90 jaar1.424Aantal2023
90 jaar en ouder314Aantal2023
Aantal inwoners27.285Aantal2023
0 tot 5 jaar1.469Aantal2023
5 tot 10 jaar1.503Aantal2023
10 tot 15 jaar1.560Aantal2023
15 tot 20 jaar1.482Aantal2023
20 tot 25 jaar1.508Aantal2023
25 tot 29 jaar1.891Aantal2023
30 tot 35 jaar1.915Aantal2023
35 tot 40 jaar1.820Aantal2023
40 tot 45 jaar1.762Aantal2023
45 tot 50 jaar1.648Aantal2023
50 tot 55 jaar1.585Aantal2023
55 tot 60 jaar1.709Aantal2023
60 tot 65 jaar1.676Aantal2023
65 tot 70 jaar1.455Aantal2023
70 tot 75 jaar1.356Aantal2023
75 tot 80 jaar1.102Aantal2023
80 tot 85 jaar841Aantal2023
85 tot 90 jaar583Aantal2023
90 tot 95 jaar273Aantal2023
95 jaar en ouder41Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Halle. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Halle.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden602Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden513Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen67Aantal2023
Winkels: periodieke goederen76Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen44Aantal2023
Winkels: overige14Aantal2023
Winkels201Aantal2023
Horecazaken115Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten197Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden89Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Halle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens12.010Aantal2023
Huishoudens 1 persoon4.408Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.746Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.605Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.458Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen793Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften15.184Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€516.447.284Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.012Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.784Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€561.740.380Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit24.218Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.866Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2436%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)152%Percentage2023
Aantal nationaliteiten582Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit3.073Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)238%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.203Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)80%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Halle.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23027ACode2024
RegionaamHalleNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.959Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen15.787Aantal2024
Aantal inwoners27.285Aantal2023
Aantal huishoudens12.010Aantal2023
Aantal wagens11.775Aantal2022
Dichtheid adressen5,33Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners9,22Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,06Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,98Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Halle.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.163Aantal2023
Alleenwonend4.408Aantal2023
Andere persoon618Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.288Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen4.246Aantal2023
Inwonende andere persoon491Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.858Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.166Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.840Aantal2023
Lid van collectief huishouden287Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.102Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.780Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Halle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties79Aantal2020
Huizen-Transacties187Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties159Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties28Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€59.898Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€49.149Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€23.270Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€78.164Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€62.032Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€31.132Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€97.088Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€69.524Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€36.477Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Halle.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.910Aantal2023
Eigenaars7.081Aantal2023
% Huurders41%Percentage2023
% Eigenaars59%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Halle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden13.154Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19453.423Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.626Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.281Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010970Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.641Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021198Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900876Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen7.588Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen5.555Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie12.990Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie131Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Halle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.