Statistieken Gemeente Kapellen (Antwerpen)

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Kapellen (Antwerpen). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Kapellen (Antwerpen). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Kapellen (Antwerpen)
(grote groei van 18% naar 27.743 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Kapellen (Antwerpen) is met 4.153 inwoners toegenomen van 23.590 inwoners in 1990 tot 27.743 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 126 inwoners (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Kapellen (Antwerpen) met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Kapellen (Antwerpen): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Kapellen (Antwerpen) met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Kapellen Kapellen (Antwerpen), 2: deelgemeente Zuid-Kapellen.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Kapellen (Antwerpen) voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Kapellen (Antwerpen) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Kapellen (Antwerpen)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Kapellen (Antwerpen). De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Kapellen (Antwerpen): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€43.207)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Kapellen (Antwerpen). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Kapellen (Antwerpen) was €43.207. Er waren 15.153 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Kapellen (Antwerpen) was €654.710.405.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 25 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Kapellen (Antwerpen) in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Kapellen (Antwerpen) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Kapellen (Antwerpen) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Kapellen (Antwerpen) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Kapellen (Antwerpen): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Antwerpen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Kapellen (Antwerpen)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Kapellen (Antwerpen).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Kapellen (Antwerpen)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Kapellen (Antwerpen).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Kapellen (Antwerpen) voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Kapellen (Antwerpen) in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Kapellen (Antwerpen) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen14.164Aantal2023
Mannen13.579Aantal2023
0 tot 10 jaar2.680Aantal2023
10 tot 20 jaar3.046Aantal2023
20 tot 30 jaar2.757Aantal2023
30 tot 40 jaar3.144Aantal2023
40 tot 50 jaar3.276Aantal2023
50 tot 60 jaar4.038Aantal2023
60 tot 70 jaar3.820Aantal2023
70 tot 80 jaar2.897Aantal2023
80 tot 90 jaar1.667Aantal2023
90 jaar en ouder418Aantal2023
Aantal inwoners27.743Aantal2023
0 tot 5 jaar1.260Aantal2023
5 tot 10 jaar1.471Aantal2023
10 tot 15 jaar1.541Aantal2023
15 tot 20 jaar1.656Aantal2023
20 tot 25 jaar1.551Aantal2023
25 tot 29 jaar1.381Aantal2023
30 tot 35 jaar1.518Aantal2023
35 tot 40 jaar1.702Aantal2023
40 tot 45 jaar1.670Aantal2023
45 tot 50 jaar1.630Aantal2023
50 tot 55 jaar1.880Aantal2023
55 tot 60 jaar2.173Aantal2023
60 tot 65 jaar2.032Aantal2023
65 tot 70 jaar1.787Aantal2023
70 tot 75 jaar1.487Aantal2023
75 tot 80 jaar1.391Aantal2023
80 tot 85 jaar979Aantal2023
85 tot 90 jaar651Aantal2023
90 tot 95 jaar320Aantal2023
95 jaar en ouder65Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Kapellen (Antwerpen). De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd11.549Aantal2023
Gescheiden2.271Aantal2023
Ongehuwd12.206Aantal2023
Verweduwd1.717Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Kapellen (Antwerpen).
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden402Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden351Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen44Aantal2023
Winkels: periodieke goederen47Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen30Aantal2023
Winkels: overige6Aantal2023
Winkels127Aantal2023
Horecazaken75Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten149Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden51Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Kapellen (Antwerpen). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens11.605Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.261Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.320Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.680Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.635Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen709Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften15.153Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€654.710.405Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€43.206Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.053Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€698.519.361Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen25.157Aantal2023
Vreemdelingen2.586Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit25.130Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.911Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2241%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)190%Percentage2023
Aantal nationaliteiten498Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit3.118Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)259%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.199Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Kapellen (Antwerpen).
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11023Code2024
RegionaamKapellen (Antwerpen)Naam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.722Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen15.180Aantal2024
Aantal inwoners27.743Aantal2023
Aantal huishoudens11.605Aantal2023
Aantal wagens14.721Aantal2022
Dichtheid adressen4,08Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,45Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,12Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,95Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Kapellen (Antwerpen).
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder856Aantal2023
Alleenwonend3.261Aantal2023
Andere persoon332Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)5.008Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen6.116Aantal2023
Inwonende andere persoon424Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.314Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.650Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.758Aantal2023
Lid van collectief huishouden906Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.028Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.548Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Kapellen (Antwerpen). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties111Aantal2020
Huizen-Transacties278Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties140Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties138Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€144.797Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€151.071Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€65.035Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€157.536Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€200.945Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€182.751Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€80.357Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€195.847Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€276.549Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€225.068Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€97.883Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€237.681Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Kapellen (Antwerpen).
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.498Aantal2023
Eigenaars9.105Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Kapellen (Antwerpen). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden12.707Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.268Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.104Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.886Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.029Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020957Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021178Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900140Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen9.249Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.444Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie12.548Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie125Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Kapellen (Antwerpen). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.