Statistieken Deelgemeente Westende

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Westende in de gemeente Middelkerke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Westende in de gemeente Middelkerke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Westende
(zeer grote groei van 38% naar 5.529 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Westende is met 1.522 personen gegroeid van 4.007 personen in 1990 tot 5.529 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 46 personen (1,00%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Westende met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Westende: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Westende met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Westende-Centrum, 2: buurt Schuddebeurze, 3: buurt Bamburg-Veld, 4: buurt Klein Westende, 5: buurt Strandjutterswijk, 6: buurt Boterdijk, 7: buurt Westende-Bad-H.Jasparlaan-N., 8: buurt Westende-Bad-H.Jasparlaan-Z..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Westende voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Westende ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Westende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Westende. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Westende: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.959)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Westende. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Westende was €30.959. Er waren 3.596 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Westende was €111.328.903.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 42 buurten (blauw), 15 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Westende in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Middelkerke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Westende (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Westende in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Westende: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Westende helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Middelkerke getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Westende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Westende.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Middelkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Westende. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Westende helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Middelkerke getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Westende voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.777Aantal2023
Mannen2.766Aantal2023
0 tot 10 jaar308Aantal2023
10 tot 20 jaar367Aantal2023
20 tot 30 jaar397Aantal2023
30 tot 40 jaar419Aantal2023
40 tot 50 jaar520Aantal2023
50 tot 60 jaar844Aantal2023
60 tot 70 jaar1.044Aantal2023
70 tot 80 jaar1.066Aantal2023
80 tot 90 jaar461Aantal2023
90 jaar en ouder65Aantal2023
Aantal inwoners5.529Aantal2023
0 tot 5 jaar132Aantal2023
5 tot 10 jaar176Aantal2023
10 tot 15 jaar175Aantal2023
15 tot 20 jaar192Aantal2023
20 tot 25 jaar218Aantal2023
25 tot 29 jaar179Aantal2023
30 tot 35 jaar211Aantal2023
35 tot 40 jaar208Aantal2023
40 tot 45 jaar240Aantal2023
45 tot 50 jaar280Aantal2023
50 tot 55 jaar372Aantal2023
55 tot 60 jaar472Aantal2023
60 tot 65 jaar497Aantal2023
65 tot 70 jaar547Aantal2023
70 tot 75 jaar577Aantal2023
75 tot 80 jaar489Aantal2023
80 tot 85 jaar297Aantal2023
85 tot 90 jaar164Aantal2023
90 tot 95 jaar54Aantal2023
95 jaar en ouder11Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Westende. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Westende.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden195Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden181Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen27Aantal2023
Winkels: periodieke goederen24Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen9Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels60Aantal2023
Horecazaken68Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten53Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden14Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Westende. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.894Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.271Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.118Aantal2023
Huishoudens 3 personen247Aantal2023
Huishoudens 4 personen182Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen76Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon44%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen3%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.596Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€111.328.903Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.959Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.699Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€119.980.932Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit5.296Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)157Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)767%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)23%Percentage2023
Aantal nationaliteiten91Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit247Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)33%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit89Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Westende.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode35011HCode2024
RegionaamWestendeNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte771Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen9.576Aantal2024
Aantal inwoners5.529Aantal2023
Aantal huishoudens2.894Aantal2023
Aantal wagens2.783Aantal2022
Dichtheid adressen12,42Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,17Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,75Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,61Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Westende.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder160Aantal2023
Alleenwonend1.271Aantal2023
Andere persoon94Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)614Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.612Aantal2023
Inwonende andere persoon66Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder216Aantal2023
Kind bij gehuwd paar539Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar217Aantal2023
Lid van collectief huishouden102Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)256Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen372Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Westende. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties217Aantal2020
Huizen-Transacties102Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties73Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties29Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€82.299Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€67.463Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€42.465Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€114.368Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€89.642Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€52.232Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€165.092Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€160.808Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€80.684Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Westende.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders972Aantal2023
Eigenaars1.930Aantal2023
% Huurders34%Percentage2023
% Eigenaars66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Westende. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden7.538Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945518Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.927Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.159Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.025Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020675Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021169Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190048Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.972Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen5.562Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie7.502Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie28Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Westende. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.