Statistieken Gemeente Rumst

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Rumst. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Rumst. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Rumst
(grote stijging van 14% naar 15.417 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Rumst is met 1.901 inwoners gestegen van 13.516 inwoners in 1990 tot 15.417 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 58 inwoners (0,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Rumst met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Rumst: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Rumst met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Rumst, 2: deelgemeente Rumst, 3: deelgemeente Terhagen, 4: deelgemeente Reet.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Rumst voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Rumst ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Rumst

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Rumst. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Rumst: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.087)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Rumst. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Rumst was €40.087. Er waren 8.422 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Rumst was €337.614.388.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 23 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Rumst in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Rumst waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Rumst (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Rumst in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Rumst: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Antwerpen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Rumst

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Rumst.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Rumst

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Rumst.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Rumst voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Rumst in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Rumst voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.771Aantal2023
Mannen7.646Aantal2023
0 tot 10 jaar1.532Aantal2023
10 tot 20 jaar1.822Aantal2023
20 tot 30 jaar1.609Aantal2023
30 tot 40 jaar1.872Aantal2023
40 tot 50 jaar2.002Aantal2023
50 tot 60 jaar2.207Aantal2023
60 tot 70 jaar1.982Aantal2023
70 tot 80 jaar1.379Aantal2023
80 tot 90 jaar777Aantal2023
90 jaar en ouder235Aantal2023
Aantal inwoners15.417Aantal2023
0 tot 5 jaar723Aantal2023
5 tot 10 jaar811Aantal2023
10 tot 15 jaar947Aantal2023
15 tot 20 jaar875Aantal2023
20 tot 25 jaar813Aantal2023
25 tot 29 jaar789Aantal2023
30 tot 35 jaar924Aantal2023
35 tot 40 jaar946Aantal2023
40 tot 45 jaar1.023Aantal2023
45 tot 50 jaar973Aantal2023
50 tot 55 jaar1.076Aantal2023
55 tot 60 jaar1.124Aantal2023
60 tot 65 jaar1.047Aantal2023
65 tot 70 jaar941Aantal2023
70 tot 75 jaar746Aantal2023
75 tot 80 jaar631Aantal2023
80 tot 85 jaar439Aantal2023
85 tot 90 jaar316Aantal2023
90 tot 95 jaar170Aantal2023
95 jaar en ouder27Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Rumst. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd6.177Aantal2023
Gescheiden1.222Aantal2023
Ongehuwd7.185Aantal2023
Verweduwd833Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Rumst.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden174Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden166Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen24Aantal2023
Winkels: periodieke goederen7Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen22Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels56Aantal2023
Horecazaken46Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten64Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Rumst. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.313Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.701Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.331Aantal2023
Huishoudens 3 personen907Aantal2023
Huishoudens 4 personen959Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen415Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften8.422Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€337.614.388Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.087Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.108Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€333.010.321Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen14.714Aantal2023
Vreemdelingen703Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit14.703Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)394Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2203%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)49%Percentage2023
Aantal nationaliteiten276Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit708Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit300Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)40%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Rumst.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11037Code2024
RegionaamRumstNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.015Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.020Aantal2024
Aantal inwoners15.417Aantal2023
Aantal huishoudens6.313Aantal2023
Aantal wagens8.254Aantal2022
Dichtheid adressen3,98Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,65Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,13Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,10Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Rumst.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder473Aantal2023
Alleenwonend1.701Aantal2023
Andere persoon187Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.814Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.160Aantal2023
Inwonende andere persoon242Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder734Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.643Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.084Aantal2023
Lid van collectief huishouden197Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.240Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen888Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Rumst. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties33Aantal2020
Huizen-Transacties156Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties127Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties29Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€70.705Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€59.212Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€92.227Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€68.110Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€115.737Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€89.015Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Rumst.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.324Aantal2023
Eigenaars4.979Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Rumst. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden6.843Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.073Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.586Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.326Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010568Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020437Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202199Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900634Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.340Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.503Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie6.761Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie56Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Rumst. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.