Statistieken Deelgemeente Reet

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Reet in de gemeente Rumst. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Reet in de gemeente Rumst. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Reet
(kleine toename van 4,0% naar 6.964 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Reet is met 268 personen gestegen van 6.696 personen in 1990 tot 6.964 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 4,0%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 8 personen (0,12%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Reet met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Reet: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Reet met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Reet-Centrum, 2: buurt Reet-Dorp-Noord, 3: buurt Clemenshoek, 4: buurt Reet-Verspr. Bew.-Zuidwest, 5: buurt Morenhoek-Beurs ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Reet met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Reet-Centrum, 2: buurt Reet-Dorp-Noord, 3: buurt Clemenshoek, 4: buurt Reet-Verspr. Bew.-Zuidwest, 5: buurt Morenhoek-Beurs, 6: buurt De Vaart, 7: buurt Predikherenhoeve, 8: buurt Turkije, 9: buurt Pierstraat, 10: buurt Grote Paependaelen, 11: buurt Statie ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Reet voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Reet ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Reet

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Reet. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Reet: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.943)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Reet. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Reet was €41.943. Er waren 3.832 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Reet was €160.726.924.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 23 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Reet in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Rumst waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Reet (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Reet in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Reet: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Reet helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Rumst getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Reet

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Reet.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Rumst

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Reet. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Reet helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Rumst getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Reet voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.537Aantal2023
Mannen3.426Aantal2023
0 tot 10 jaar590Aantal2023
10 tot 20 jaar779Aantal2023
20 tot 30 jaar694Aantal2023
30 tot 40 jaar698Aantal2023
40 tot 50 jaar846Aantal2023
50 tot 60 jaar989Aantal2023
60 tot 70 jaar1.051Aantal2023
70 tot 80 jaar763Aantal2023
80 tot 90 jaar407Aantal2023
90 jaar en ouder109Aantal2023
Aantal inwoners6.964Aantal2023
0 tot 5 jaar254Aantal2023
5 tot 10 jaar336Aantal2023
10 tot 15 jaar383Aantal2023
15 tot 20 jaar396Aantal2023
20 tot 25 jaar374Aantal2023
25 tot 29 jaar320Aantal2023
30 tot 35 jaar347Aantal2023
35 tot 40 jaar351Aantal2023
40 tot 45 jaar419Aantal2023
45 tot 50 jaar427Aantal2023
50 tot 55 jaar478Aantal2023
55 tot 60 jaar511Aantal2023
60 tot 65 jaar530Aantal2023
65 tot 70 jaar521Aantal2023
70 tot 75 jaar431Aantal2023
75 tot 80 jaar332Aantal2023
80 tot 85 jaar229Aantal2023
85 tot 90 jaar178Aantal2023
90 tot 95 jaar94Aantal2023
95 jaar en ouder15Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Reet. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Reet.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden100Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden97Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen13Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen13Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels33Aantal2023
Horecazaken23Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten41Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Reet. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.807Aantal2023
Huishoudens 1 persoon684Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.123Aantal2023
Huishoudens 3 personen379Aantal2023
Huishoudens 4 personen451Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen170Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon24%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen40%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.832Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€160.726.924Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.943Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€32.737Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€148.436.708Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit6.790Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)119Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1075%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Aantal nationaliteiten90Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit170Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)23%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit38Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Reet.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11037CCode2024
RegionaamReetNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte955Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen3.436Aantal2024
Aantal inwoners6.964Aantal2023
Aantal huishoudens2.807Aantal2023
Aantal wagens3.935Aantal2022
Dichtheid adressen3,60Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,29Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,94Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,12Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Reet.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder170Aantal2023
Alleenwonend684Aantal2023
Andere persoon60Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.304Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.688Aantal2023
Inwonende andere persoon93Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder257Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.202Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar462Aantal2023
Lid van collectief huishouden153Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)516Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen342Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Reet. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties11Aantal2020
Huizen-Transacties48Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties32Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties16Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€73.125Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€119.531Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€140.625Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Reet.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders415Aantal2023
Eigenaars2.393Aantal2023
% Huurders15%Percentage2023
% Eigenaars85%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Reet. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.990Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945250Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970631Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.486Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010205Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020190Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202128Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900122Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.483Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen507Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.951Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie28Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Reet. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.