Statistieken Gemeente Stekene

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Stekene
(zeer grote groei van 27% naar 19.273 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Stekene is met 4.053 inwoners gegroeid van 15.220 inwoners in 1990 tot 19.273 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 123 inwoners (0,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Stekene met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Stekene: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Stekene met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Stekene, 2: deelgemeente Kemzeke, 3: deelgemeente Deel Sinaai.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Stekene voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Stekene ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Stekene

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Stekene. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Stekene: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.448)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Stekene. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Stekene was €35.448. Er waren 10.568 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Stekene was €374.614.639.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Stekene in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Stekene waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Stekene (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Stekene in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Stekene: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Sint-Niklaas.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Stekene

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Stekene.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Stekene

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Stekene.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Stekene voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Stekene in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen9.744Aantal2023
Mannen9.529Aantal2023
0 tot 10 jaar1.885Aantal2023
10 tot 20 jaar2.118Aantal2023
20 tot 30 jaar2.053Aantal2023
30 tot 40 jaar2.314Aantal2023
40 tot 50 jaar2.473Aantal2023
50 tot 60 jaar2.870Aantal2023
60 tot 70 jaar2.536Aantal2023
70 tot 80 jaar1.964Aantal2023
80 tot 90 jaar880Aantal2023
90 jaar en ouder180Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Stekene.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.659Aantal2023
Gescheiden1.847Aantal2023
Ongehuwd8.642Aantal2023
Verweduwd1.125Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Stekene.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften10.568Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€374.614.639Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.448Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.779Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Stekene.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen18.198Aantal2023
Vreemdelingen1.075Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Stekene.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46024Code2023
RegionaamStekeneNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte4.526Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen12.336Aantal2023
Aantal inwoners19.273Aantal2023
Aantal huishoudens8.083Aantal2021
Aantal wagens10.203Aantal2021
Dichtheid adressen2,73Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners4,26Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,79Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,25Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Stekene.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties10Aantal2020
Huizen-Transacties191Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties86Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties105Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€34.476Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€11.333Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€51.549Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€21.695Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€77.350Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€41.476Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Stekene.