Statistieken Deelgemeente Veurne

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Veurne in de gemeente Veurne. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Veurne in de gemeente Veurne. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Veurne
(grote groei van 20% naar 9.282 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Veurne is met 1.563 personen gegroeid van 7.719 personen in 1990 tot 9.282 personen in 2023 (dat is een grote groei van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 47 personen (0,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Veurne met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Veurne: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Veurne met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Veurne, 2: deelgemeente Booitshoeke, 3: deelgemeente Avekapelle, 4: deelgemeente Eggewaartskapelle, 5: deelgemeente Zoutenaaie, 6: deelgemeente Steenkerke, 7: deelgemeente Bulskamp, 8: deelgemeente Beauvoorde, 9: deelgemeente Houtem, 10: deelgemeente De Moeren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Veurne voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Veurne ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Veurne. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Veurne: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.264)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Veurne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Veurne was €31.264. Er waren 5.437 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Veurne was €169.981.292.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 29 buurten (blauw), 13 wijken (oranje), 9 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Veurne in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Veurne waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Veurne (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Veurne in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Veurne: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Veurne helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Veurne getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Veurne.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Veurne. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Veurne helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Veurne getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Veurne voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.798Aantal2023
Mannen4.496Aantal2023
0 tot 10 jaar839Aantal2023
10 tot 20 jaar830Aantal2023
20 tot 30 jaar1.035Aantal2023
30 tot 40 jaar1.029Aantal2023
40 tot 50 jaar960Aantal2023
50 tot 60 jaar1.284Aantal2023
60 tot 70 jaar1.293Aantal2023
70 tot 80 jaar1.138Aantal2023
80 tot 90 jaar642Aantal2023
90 jaar en ouder150Aantal2023
Aantal inwoners9.282Aantal2023
0 tot 5 jaar430Aantal2023
5 tot 10 jaar409Aantal2023
10 tot 15 jaar390Aantal2023
15 tot 20 jaar440Aantal2023
20 tot 25 jaar525Aantal2023
25 tot 29 jaar510Aantal2023
30 tot 35 jaar574Aantal2023
35 tot 40 jaar455Aantal2023
40 tot 45 jaar499Aantal2023
45 tot 50 jaar461Aantal2023
50 tot 55 jaar632Aantal2023
55 tot 60 jaar652Aantal2023
60 tot 65 jaar642Aantal2023
65 tot 70 jaar651Aantal2023
70 tot 75 jaar629Aantal2023
75 tot 80 jaar509Aantal2023
80 tot 85 jaar389Aantal2023
85 tot 90 jaar253Aantal2023
90 tot 95 jaar114Aantal2023
95 jaar en ouder36Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Veurne. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Veurne.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden329Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden300Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen44Aantal2023
Winkels: periodieke goederen40Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen46Aantal2023
Winkels: overige6Aantal2023
Winkels136Aantal2023
Horecazaken59Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten105Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden29Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.337Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.643Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.532Aantal2023
Huishoudens 3 personen535Aantal2023
Huishoudens 4 personen475Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen152Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon38%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.437Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€169.981.292Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.263Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.024Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€167.021.325Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit8.857Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)226Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1437%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)35%Percentage2023
Aantal nationaliteiten148Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit437Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)63%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit198Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)24%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Veurne.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode38025ACode2024
RegionaamVeurneNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.294Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.438Aantal2024
Aantal inwoners9.282Aantal2023
Aantal huishoudens4.337Aantal2023
Aantal wagens4.360Aantal2022
Dichtheid adressen2,81Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,05Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,89Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,90Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Veurne.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder367Aantal2023
Alleenwonend1.643Aantal2023
Andere persoon84Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.298Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.114Aantal2023
Inwonende andere persoon81Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder582Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.159Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar543Aantal2023
Lid van collectief huishouden201Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)656Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen510Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties20Aantal2020
Huizen-Transacties77Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties57Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties20Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Veurne.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.654Aantal2023
Eigenaars2.700Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.882Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945888Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970652Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.472Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010363Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020921Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202130Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900521Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.328Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.548Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.812Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie59Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.