Statistieken Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren in de gemeente Hoeselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren in de gemeente Hoeselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren
(grote stijging van 20% naar 5.051 inwoners in 2023)

De bevolking van de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren is met 845 personen gestegen van 4.206 personen in 1990 tot 5.051 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 26 personen (0,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hoeselt-Centrum, 2: buurt Bergstraat, 3: buurt Doornkoppen, 4: buurt Broek Hoeselt, 5: buurt Overbos-Paneel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.958)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren was €32.958. Er waren 2.853 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren was €94.029.891.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 25 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hoeselt waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hoeselt getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hoeselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hoeselt getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.548Aantal2023
Mannen2.497Aantal2023
0 tot 10 jaar442Aantal2023
10 tot 20 jaar523Aantal2023
20 tot 30 jaar557Aantal2023
30 tot 40 jaar610Aantal2023
40 tot 50 jaar603Aantal2023
50 tot 60 jaar732Aantal2023
60 tot 70 jaar750Aantal2023
70 tot 80 jaar515Aantal2023
80 tot 90 jaar244Aantal2023
90 jaar en ouder48Aantal2023
Aantal inwoners5.051Aantal2023
0 tot 5 jaar198Aantal2023
5 tot 10 jaar244Aantal2023
10 tot 15 jaar255Aantal2023
15 tot 20 jaar268Aantal2023
20 tot 25 jaar252Aantal2023
25 tot 29 jaar305Aantal2023
30 tot 35 jaar302Aantal2023
35 tot 40 jaar308Aantal2023
40 tot 45 jaar318Aantal2023
45 tot 50 jaar285Aantal2023
50 tot 55 jaar349Aantal2023
55 tot 60 jaar383Aantal2023
60 tot 65 jaar435Aantal2023
65 tot 70 jaar315Aantal2023
70 tot 75 jaar293Aantal2023
75 tot 80 jaar222Aantal2023
80 tot 85 jaar149Aantal2023
85 tot 90 jaar95Aantal2023
90 tot 95 jaar36Aantal2023
95 jaar en ouder12Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden91Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden79Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen15Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen12Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels33Aantal2023
Horecazaken17Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten29Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden12Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.254Aantal2023
Huishoudens 1 persoon758Aantal2023
Huishoudens 2 personen804Aantal2023
Huishoudens 3 personen330Aantal2023
Huishoudens 4 personen261Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen101Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon34%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.853Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€94.029.891Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.958Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.732Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€103.874.103Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit4.723Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)179Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)478%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Aantal nationaliteiten77Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit322Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)22%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit140Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode73032A0Code2024
RegionaamWijk 0 Hoeselt + Deel van TongerenNaam2024
Soort regioWijkCategorisch type2024
Oppervlakte909Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen3.043Aantal2024
Aantal inwoners5.051Aantal2023
Aantal huishoudens2.254Aantal2023
Aantal wagens2.761Aantal2022
Dichtheid adressen3,35Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,56Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,48Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,04Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder215Aantal2023
Alleenwonend758Aantal2023
Andere persoon95Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)874Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.022Aantal2023
Inwonende andere persoon72Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder318Aantal2023
Kind bij gehuwd paar770Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar253Aantal2023
Lid van collectief huishouden70Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)298Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen300Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties11Aantal2020
Huizen-Transacties29Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties24Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€117.275Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€126.791Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€144.137Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€148.750Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€183.448Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€194.791Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders722Aantal2023
Eigenaars1.552Aantal2023
% Huurders32%Percentage2023
% Eigenaars68%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.442Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945202Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970587Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000889Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010246Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020318Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021108Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190074Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.587Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen853Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.425Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie13Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de Wijk 0 Hoeselt + Deel van Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.