Statistieken Wijk 0 Itegem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 0 Itegem in de gemeente Heist-op-den-Berg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 0 Itegem in de gemeente Heist-op-den-Berg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de Wijk 0 Itegem
(grote stijging van 15% naar 4.983 inwoners in 2023)

De bevolking van de Wijk 0 Itegem is met 641 inwoners gegroeid van 4.342 inwoners in 1990 tot 4.983 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 19 inwoners (0,42%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Itegem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 0 Itegem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Itegem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Itegem-Centrum, 2: buurt Itegem-Centrum-West, 3: buurt Ganzenakker, 4: buurt Isschot Heist-op-den-Berg, 5: buurt Bevelse Steenweg, 6: buurt Itegem-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 0 Itegem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 0 Itegem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 0 Itegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 0 Itegem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 0 Itegem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.056)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Itegem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Itegem was €36.056. Er waren 2.922 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 0 Itegem was €105.355.874.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 55 buurten (blauw), 14 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 0 Itegem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Heist-op-den-Berg waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 0 Itegem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 0 Itegem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 0 Itegem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 0 Itegem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Heist-op-den-Berg getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 0 Itegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 0 Itegem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Heist-op-den-Berg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de Wijk 0 Itegem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 0 Itegem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Heist-op-den-Berg getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Wijk 0 Itegem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.482Aantal2023
Mannen2.505Aantal2023
0 tot 10 jaar415Aantal2023
10 tot 20 jaar527Aantal2023
20 tot 30 jaar494Aantal2023
30 tot 40 jaar548Aantal2023
40 tot 50 jaar660Aantal2023
50 tot 60 jaar792Aantal2023
60 tot 70 jaar717Aantal2023
70 tot 80 jaar561Aantal2023
80 tot 90 jaar223Aantal2023
90 jaar en ouder38Aantal2023
Aantal inwoners4.983Aantal2023
0 tot 5 jaar195Aantal2023
5 tot 10 jaar220Aantal2023
10 tot 15 jaar248Aantal2023
15 tot 20 jaar279Aantal2023
20 tot 25 jaar258Aantal2023
25 tot 29 jaar236Aantal2023
30 tot 35 jaar267Aantal2023
35 tot 40 jaar281Aantal2023
40 tot 45 jaar311Aantal2023
45 tot 50 jaar349Aantal2023
50 tot 55 jaar371Aantal2023
55 tot 60 jaar421Aantal2023
60 tot 65 jaar381Aantal2023
65 tot 70 jaar336Aantal2023
70 tot 75 jaar314Aantal2023
75 tot 80 jaar247Aantal2023
80 tot 85 jaar135Aantal2023
85 tot 90 jaar88Aantal2023
90 tot 95 jaar38Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de Wijk 0 Itegem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 0 Itegem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden54Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden50Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen10Aantal2023
Winkels: periodieke goederen3Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels18Aantal2023
Horecazaken15Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten17Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden4Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de Wijk 0 Itegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.174Aantal2023
Huishoudens 1 persoon631Aantal2023
Huishoudens 2 personen814Aantal2023
Huishoudens 3 personen343Aantal2023
Huishoudens 4 personen284Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen102Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.922Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€105.355.874Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.055Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.799Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€111.704.815Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit4.800Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)100Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)581%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Aantal nationaliteiten78Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit180Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)18%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit80Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 0 Itegem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12014C0Code2024
RegionaamWijk 0 ItegemNaam2024
Soort regioWijkCategorisch type2024
Oppervlakte1.475Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.657Aantal2024
Aantal inwoners4.983Aantal2023
Aantal huishoudens2.174Aantal2023
Aantal wagens2.942Aantal2022
Dichtheid adressen1,80Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,38Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,47Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,99Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de Wijk 0 Itegem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder169Aantal2023
Alleenwonend631Aantal2023
Andere persoon78Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)920Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.116Aantal2023
Inwonende andere persoon94Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder252Aantal2023
Kind bij gehuwd paar789Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar285Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)338Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen300Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de Wijk 0 Itegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties7Aantal2020
Huizen-Transacties33Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties16Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties17Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de Wijk 0 Itegem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders488Aantal2023
Eigenaars1.686Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de Wijk 0 Itegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.359Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945259Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970605Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000834Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010231Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020300Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202119Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190089Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.949Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen406Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.347Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de Wijk 0 Itegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.