Statistieken Wijk 0 Tielt

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 0 Tielt in de gemeente Tielt (Tielt). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 0 Tielt in de gemeente Tielt (Tielt). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de Wijk 0 Tielt
(grote toename van 18% naar 7.655 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de Wijk 0 Tielt is met 1.145 inwoners gestegen van 6.510 inwoners in 1990 tot 7.655 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 35 inwoners (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Tielt Tielt (Tielt) met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 0 Tielt: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Tielt Tielt (Tielt) met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Tielt-Centrum Tielt (Tielt), 2: buurt Stationswijk Tielt (Tielt), 3: buurt Sportstadion, 4: Klijtenbuurt, 5: buurt Hulstplein, 6: buurt Tielt-Verspr. Bew.- Noord, 7: buurt Tielt-Zuid, 8: buurt Tielt-Verspr.Bew.-Zuid.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 0 Tielt voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 0 Tielt ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 0 Tielt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 0 Tielt. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 0 Tielt: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.651)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Tielt. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Tielt was €34.651. Er waren 4.448 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 0 Tielt was €154.127.310.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 27 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 0 Tielt in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Tielt (Tielt) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 0 Tielt (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 0 Tielt in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 0 Tielt: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 0 Tielt helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Tielt (Tielt) getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 0 Tielt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 0 Tielt.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Tielt (Tielt)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de Wijk 0 Tielt. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 0 Tielt helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Tielt (Tielt) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Wijk 0 Tielt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.784Aantal2023
Mannen3.872Aantal2023
0 tot 10 jaar670Aantal2023
10 tot 20 jaar822Aantal2023
20 tot 30 jaar942Aantal2023
30 tot 40 jaar872Aantal2023
40 tot 50 jaar934Aantal2023
50 tot 60 jaar1.102Aantal2023
60 tot 70 jaar998Aantal2023
70 tot 80 jaar714Aantal2023
80 tot 90 jaar465Aantal2023
90 jaar en ouder114Aantal2023
Aantal inwoners7.655Aantal2023
0 tot 5 jaar308Aantal2023
5 tot 10 jaar362Aantal2023
10 tot 15 jaar425Aantal2023
15 tot 20 jaar397Aantal2023
20 tot 25 jaar481Aantal2023
25 tot 29 jaar461Aantal2023
30 tot 35 jaar429Aantal2023
35 tot 40 jaar443Aantal2023
40 tot 45 jaar488Aantal2023
45 tot 50 jaar446Aantal2023
50 tot 55 jaar539Aantal2023
55 tot 60 jaar563Aantal2023
60 tot 65 jaar542Aantal2023
65 tot 70 jaar456Aantal2023
70 tot 75 jaar363Aantal2023
75 tot 80 jaar351Aantal2023
80 tot 85 jaar273Aantal2023
85 tot 90 jaar192Aantal2023
90 tot 95 jaar88Aantal2023
95 jaar en ouder26Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de Wijk 0 Tielt. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 0 Tielt.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden306Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden280Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen36Aantal2023
Winkels: periodieke goederen48Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen18Aantal2023
Winkels: overige5Aantal2023
Winkels107Aantal2023
Horecazaken56Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten117Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden26Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de Wijk 0 Tielt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.397Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.182Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.205Aantal2023
Huishoudens 3 personen405Aantal2023
Huishoudens 4 personen411Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen194Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.448Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€154.127.310Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.651Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.962Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€163.106.984Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit6.751Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)518Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)695%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)49%Percentage2023
Aantal nationaliteiten157Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit901Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)83%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit380Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)34%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 0 Tielt.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode37015A0Code2024
RegionaamWijk 0 TieltNaam2024
Soort regioWijkCategorisch type2024
Oppervlakte2.819Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen5.427Aantal2024
Aantal inwoners7.655Aantal2023
Aantal huishoudens3.397Aantal2023
Aantal wagens3.713Aantal2022
Dichtheid adressen1,93Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,72Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,21Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,32Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de Wijk 0 Tielt.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder236Aantal2023
Alleenwonend1.182Aantal2023
Andere persoon180Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.400Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.622Aantal2023
Inwonende andere persoon95Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder349Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.335Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar305Aantal2023
Lid van collectief huishouden139Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)374Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen420Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de Wijk 0 Tielt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties13Aantal2020
Huizen-Transacties54Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties37Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties17Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de Wijk 0 Tielt.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.178Aantal2023
Eigenaars2.223Aantal2023
% Huurders35%Percentage2023
% Eigenaars65%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de Wijk 0 Tielt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.882Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945818Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970609Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.131Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010546Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020371Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202171Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900298Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.723Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.159Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.807Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie70Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de Wijk 0 Tielt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.