Statistieken Buurt Tielt-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Tielt-Centrum in de gemeente Tielt (Tielt). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Tielt-Centrum in de gemeente Tielt (Tielt). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Tielt-Centrum
(groei van 5,8% naar 1.261 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Tielt-Centrum is met 69 personen toegenomen van 1.192 personen in 1990 tot 1.261 personen in 2023 (dat is een groei van 5,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 2 personen (0,19%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Tielt met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Tielt-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Tielt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Tielt-Centrum Tielt (Tielt), 2: buurt Stationswijk Tielt (Tielt), 3: buurt Sportstadion, 4: Klijtenbuurt, 5: buurt Hulstplein, 6: buurt Tielt-Verspr. Bew.- Noord, 7: buurt Tielt-Zuid, 8: buurt Tielt-Verspr.Bew.-Zuid.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Tielt-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Tielt-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Tielt-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Tielt-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Tielt-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.644)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Tielt-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Tielt-Centrum was €29.644. Er waren 805 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Tielt-Centrum was €23.863.023.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 26 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Tielt-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Tielt (Tielt) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Tielt-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Tielt-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Tielt-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Tielt-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Tielt (Tielt) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Tielt-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Tielt-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Tielt (Tielt)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Tielt-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Tielt-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Tielt (Tielt) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Tielt-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen622Aantal2023
Mannen643Aantal2023
0 tot 10 jaar123Aantal2023
10 tot 20 jaar98Aantal2023
20 tot 30 jaar194Aantal2023
30 tot 40 jaar157Aantal2023
40 tot 50 jaar123Aantal2023
50 tot 60 jaar165Aantal2023
60 tot 70 jaar148Aantal2023
70 tot 80 jaar125Aantal2023
80 tot 90 jaar104Aantal2023
90 jaar en ouder28Aantal2023
Aantal inwoners1.261Aantal2023
0 tot 5 jaar70Aantal2023
5 tot 10 jaar53Aantal2023
10 tot 15 jaar50Aantal2023
15 tot 20 jaar48Aantal2023
20 tot 25 jaar86Aantal2023
25 tot 29 jaar108Aantal2023
30 tot 35 jaar93Aantal2023
35 tot 40 jaar64Aantal2023
40 tot 45 jaar58Aantal2023
45 tot 50 jaar65Aantal2023
50 tot 55 jaar79Aantal2023
55 tot 60 jaar86Aantal2023
60 tot 65 jaar81Aantal2023
65 tot 70 jaar67Aantal2023
70 tot 75 jaar53Aantal2023
75 tot 80 jaar72Aantal2023
80 tot 85 jaar54Aantal2023
85 tot 90 jaar50Aantal2023
90 tot 95 jaar22Aantal2023
95 jaar en ouder6Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Tielt-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Tielt-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden171Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners134,28Aantal2022
Gevulde handelspanden152Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen22Aantal2023
Winkels: periodieke goederen38Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen8Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels71Aantal2023
Horecazaken25Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners21,33Aantal2022
Consumentgerichte diensten56Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners43,44Aantal2022
Leegstaande handelspanden19Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Tielt-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens670Aantal2023
Huishoudens 1 persoon339Aantal2023
Huishoudens 2 personen205Aantal2023
Huishoudens 3 personen56Aantal2023
Huishoudens 4 personen43Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen27Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon51%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften805Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€23.863.023Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.644Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.312Euro2019
Interkwartiel verschil18.047Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt81Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie31Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €19%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €30%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €7%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €5%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€25.625.231Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.225Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit938Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)188Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)74%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Aantal nationaliteiten41Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit327Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)26%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit139Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Tielt-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode37015A00-Code2024
RegionaamTielt-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte31Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.473Aantal2024
Aantal inwoners1.261Aantal2023
Aantal huishoudens670Aantal2023
Aantal wagens586Aantal2022
Dichtheid adressen47,88Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners40,99Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens21,78Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens19,05Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Tielt-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder41Aantal2023
Alleenwonend339Aantal2023
Andere persoon49Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)152Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen232Aantal2023
Inwonende andere persoon12Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder53Aantal2023
Kind bij gehuwd paar150Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar56Aantal2023
Lid van collectief huishouden27Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)68Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen86Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Tielt-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties9Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€145.000Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€145.000Euro2018
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€202.250Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€202.250Euro2018
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€335.000Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€335.000Euro2018
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Tielt-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders410Aantal2023
Eigenaars260Aantal2023
% Huurders61%Percentage2023
% Eigenaars39%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Tielt-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden861Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945264Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970138Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000181Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201087Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202083Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202120Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190070Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen390Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen471Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie822Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie39Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Tielt-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Tielt-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Tielt-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tielt (Tielt). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bruggestraat10 - 88700
Grote Hulststraat10 - 68700
Hoogstraat1 - 98700
Hulststraat1 - 418700
Ieperstraat1 - 98700

Toon alle 26 rijen met adressen...