Statistieken Wijk 1 Olen

Aantal inwoners per jaar in de Wijk 1 Olen
(zeer grote stijging van 34% naar 6.199 inwoners in 2022)

De bevolking van de Wijk 1 Olen is met 1.586 personen gestegen van 4.613 personen in 1990 tot 6.199 personen in 2022 (dat is een zeer grote stijging van 34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 50 personen (0,93%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Olen met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 1 Olen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Olen met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt O.-L.-V. Olen, 2: buurt Gerhagen-Meren, 3: buurt Buul, 4: buurt Gerheiden-Gestelen, 5: buurt Krentzen, 6: buurt Doffen, 7: buurt Haanheuvel, 8: buurt Gerheze.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 1 Olen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 1 Olen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 1 Olen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 1 Olen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 1 Olen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.663)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 1 Olen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 1 Olen was €37.663. Er waren 3.422 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 1 Olen was €128.881.576.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 2 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 1 Olen in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Olen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 1 Olen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 1 Olen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 1 Olen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 1 Olen helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Olen getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 1 Olen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 1 Olen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Olen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Wijk 1 Olen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 1 Olen helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Olen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.050Aantal2022
Mannen3.150Aantal2022
0 tot 10 jaar621Aantal2022
10 tot 20 jaar710Aantal2022
20 tot 30 jaar655Aantal2022
30 tot 40 jaar782Aantal2022
40 tot 50 jaar838Aantal2022
50 tot 60 jaar895Aantal2022
60 tot 70 jaar857Aantal2022
70 tot 80 jaar516Aantal2022
80 tot 90 jaar237Aantal2022
90 jaar en ouder49Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Wijk 1 Olen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*5.122Aantal2023
Gescheiden*1.130Aantal2023
Ongehuwd*5.806Aantal2023
Verweduwd*631Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Olen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 1 Olen helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.422Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€128.881.576Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.662Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.460Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Wijk 1 Olen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*12.088Aantal2023
Vreemdelingen*601Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Olen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 1 Olen helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13029A1Code2023
RegionaamWijk 1 OlenNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Oppervlakte1.122Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen4.056Aantal2023
Aantal inwoners6.199Aantal2022
Aantal huishoudens2.547Aantal2021
Aantal wagens3.279Aantal2021
Dichtheid adressen3,62Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners5,53Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens2,27Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,92Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Wijk 1 Olen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties10Aantal2020
Huizen-Transacties40Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties14Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties26Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Wijk 1 Olen.