Statistieken Buurt Haanheuvel

Aantal inwoners per jaar in de buurt Haanheuvel
(toename van 74% naar 218 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Haanheuvel is met 93 inwoners gestegen van 125 inwoners in 1990 tot 218 inwoners in 2022 (dat is een toename van 74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 3 inwoners (1,82%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Olen met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Haanheuvel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Olen met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt O.-L.-V. Olen, 2: buurt Gerhagen-Meren, 3: buurt Buul, 4: buurt Gerheiden-Gestelen, 5: buurt Krentzen, 6: buurt Doffen, 7: buurt Haanheuvel, 8: buurt Gerheze.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Haanheuvel voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Haanheuvel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Haanheuvel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Haanheuvel. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Haanheuvel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€44.869)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Haanheuvel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Haanheuvel was €44.869. Er waren 119 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Haanheuvel was €5.339.458.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Haanheuvel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Olen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Haanheuvel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Haanheuvel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Haanheuvel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Haanheuvel helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Olen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Haanheuvel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Haanheuvel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Olen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Haanheuvel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Haanheuvel helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Olen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen110Aantal2022
Mannen108Aantal2022
0 tot 10 jaar23Aantal2022
10 tot 20 jaar27Aantal2022
20 tot 30 jaar13Aantal2022
30 tot 40 jaar22Aantal2022
40 tot 50 jaar42Aantal2022
50 tot 60 jaar35Aantal2022
60 tot 70 jaar26Aantal2022
70 tot 80 jaar15Aantal2022
80 tot 90 jaar5Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Haanheuvel.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*5.122Aantal2023
Gescheiden*1.130Aantal2023
Ongehuwd*5.806Aantal2023
Verweduwd*631Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Olen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Haanheuvel helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften119Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€5.339.458Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€44.869Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€36.254Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Haanheuvel.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*12.088Aantal2023
Vreemdelingen*601Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Olen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Haanheuvel helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13029A1MACode2023
RegionaamHaanheuvelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte198Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen322Aantal2023
Aantal inwoners218Aantal2022
Aantal huishoudens90Aantal2021
Aantal wagens111Aantal2021
Dichtheid adressen1,63Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners1,10Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,45Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,56Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Haanheuvel.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Haanheuvel.

Adressen in de buurt Haanheuvel

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Haanheuvel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Olen.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Dellekens41 - 452250
Geelseweg191 - 802250
Hagelberg1 - 9A2250
Haperstraat1 - 1A2250
Hemelrijk10 - 92250

Toon alle 14 rijen met adressen...