Statistieken Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam in de gemeente Putte. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam in de gemeente Putte. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam
(zeer grote groei van 28% naar 2.111 inwoners in 2023)

De bevolking van de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam is met 458 personen gegroeid van 1.653 personen in 1990 tot 2.111 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 14 personen (0,75%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Grasheide-Kern, 2: buurt Grasheide-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.956)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam was €41.956. Er waren 1.104 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam was €46.319.181.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Putte waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Putte getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Putte

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Putte getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.054Aantal2023
Mannen1.059Aantal2023
0 tot 10 jaar218Aantal2023
10 tot 20 jaar228Aantal2023
20 tot 30 jaar200Aantal2023
30 tot 40 jaar245Aantal2023
40 tot 50 jaar267Aantal2023
50 tot 60 jaar325Aantal2023
60 tot 70 jaar318Aantal2023
70 tot 80 jaar198Aantal2023
80 tot 90 jaar101Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners2.111Aantal2023
0 tot 5 jaar115Aantal2023
5 tot 10 jaar103Aantal2023
10 tot 15 jaar115Aantal2023
15 tot 20 jaar113Aantal2023
20 tot 25 jaar97Aantal2023
25 tot 29 jaar103Aantal2023
30 tot 35 jaar124Aantal2023
35 tot 40 jaar121Aantal2023
40 tot 45 jaar136Aantal2023
45 tot 50 jaar131Aantal2023
50 tot 55 jaar155Aantal2023
55 tot 60 jaar170Aantal2023
60 tot 65 jaar181Aantal2023
65 tot 70 jaar137Aantal2023
70 tot 75 jaar111Aantal2023
75 tot 80 jaar87Aantal2023
80 tot 85 jaar64Aantal2023
85 tot 90 jaar37Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden23Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden22Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels7Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten12Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens872Aantal2023
Huishoudens 1 persoon234Aantal2023
Huishoudens 2 personen324Aantal2023
Huishoudens 3 personen120Aantal2023
Huishoudens 4 personen135Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen59Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.104Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€46.319.181Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.955Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.643Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€50.542.386Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.047Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)57Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)194%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten26Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit66Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit8Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12029A1Code2024
RegionaamWijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & RijmenamNaam2024
Soort regioWijkCategorisch type2024
Oppervlakte672Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.226Aantal2024
Aantal inwoners2.111Aantal2023
Aantal huishoudens872Aantal2023
Aantal wagens1.176Aantal2022
Dichtheid adressen1,82Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,14Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,30Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,75Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder46Aantal2023
Alleenwonend234Aantal2023
Andere persoon41Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)390Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen468Aantal2023
Inwonende andere persoon66Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder70Aantal2023
Kind bij gehuwd paar351Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar153Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)174Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen120Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2015
Huizen-Transacties12Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties11Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2015
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2015
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2015
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders175Aantal2023
Eigenaars696Aantal2023
% Huurders20%Percentage2023
% Eigenaars80%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden958Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945115Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970209Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000354Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201058Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020102Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202155Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190057Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen821Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen137Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie896Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie62Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de Wijk 1 Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.