Statistieken Wijk 2 Zele+Deel Lokeren

Aantal inwoners per jaar in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren
(zeer grote toename van 30% naar 3.198 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren is met 731 inwoners gegroeid van 2.467 inwoners in 1990 tot 3.198 inwoners in 2022 (dat is een zeer grote toename van 30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 23 inwoners (0,82%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Heikant-Kern Zele, 2: buurt Vlasgaard, 3: buurt Gentsesteenweg Zele, 4: buurt Bos-Bookhamers.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 2 Zele+Deel Lokeren voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 2 Zele+Deel Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.187)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren was €38.187. Er waren 1.696 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren was €64.765.079.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zele waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Zele getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 2 Zele+Deel Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Zele getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.602Aantal2022
Mannen1.600Aantal2022
0 tot 10 jaar402Aantal2022
10 tot 20 jaar387Aantal2022
20 tot 30 jaar343Aantal2022
30 tot 40 jaar486Aantal2022
40 tot 50 jaar445Aantal2022
50 tot 60 jaar414Aantal2022
60 tot 70 jaar339Aantal2022
70 tot 80 jaar251Aantal2022
80 tot 90 jaar114Aantal2022
90 jaar en ouder15Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*8.678Aantal2023
Gescheiden*1.745Aantal2023
Ongehuwd*9.694Aantal2023
Verweduwd*1.257Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Zele getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.696Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€64.765.079Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.186Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.571Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*19.210Aantal2023
Vreemdelingen*2.164Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Zele getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42028A2Code2023
RegionaamWijk 2 Zele+Deel LokerenNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Oppervlakte624Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.488Aantal2023
Aantal inwoners3.198Aantal2022
Aantal huishoudens1.284Aantal2021
Aantal wagens1.588Aantal2021
Dichtheid adressen2,39Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners5,13Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens2,06Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,55Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6Aantal2020
Huizen-Transacties22Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties14Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties8Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Wijk 2 Zele+Deel Lokeren.