Statistieken Buurt Aalter-Station

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Aalter-Station in de gemeente Aalter. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Aalter-Station in de gemeente Aalter. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Aalter-Station
(zeer grote toename van 45% naar 3.352 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Aalter-Station is met 1.048 personen gestegen van 2.304 personen in 1990 tot 3.352 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 32 personen (1,15%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Aalter met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Aalter-Station: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Aalter met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Aalter-Centrum, 2: buurt Aalter-Station, 3: buurt Kestelstraat, 4: buurt Kranepoel, 5: buurt Ganzenplas, 6: buurt Houtem, 7: buurt Aalter-Industriezone, 8: buurt Hageland, 9: buurt Oostmolen-Zuid-Verspr. Bew..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Aalter-Station voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Aalter-Station ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Aalter-Station

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Aalter-Station. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Aalter-Station: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.192)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Aalter-Station. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Aalter-Station was €38.192. Er waren 1.825 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Aalter-Station was €69.699.880.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Aalter-Station in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Aalter waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Aalter-Station (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Aalter-Station in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Aalter-Station: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Aalter-Station helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Aalter getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Aalter-Station

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Aalter-Station.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aalter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Aalter-Station. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Aalter-Station helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Aalter getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Aalter-Station voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.677Aantal2023
Mannen1.672Aantal2023
0 tot 10 jaar343Aantal2023
10 tot 20 jaar333Aantal2023
20 tot 30 jaar436Aantal2023
30 tot 40 jaar492Aantal2023
40 tot 50 jaar430Aantal2023
50 tot 60 jaar493Aantal2023
60 tot 70 jaar366Aantal2023
70 tot 80 jaar259Aantal2023
80 tot 90 jaar166Aantal2023
90 jaar en ouder28Aantal2023
Aantal inwoners3.352Aantal2023
0 tot 5 jaar172Aantal2023
5 tot 10 jaar171Aantal2023
10 tot 15 jaar175Aantal2023
15 tot 20 jaar158Aantal2023
20 tot 25 jaar184Aantal2023
25 tot 29 jaar252Aantal2023
30 tot 35 jaar248Aantal2023
35 tot 40 jaar244Aantal2023
40 tot 45 jaar239Aantal2023
45 tot 50 jaar191Aantal2023
50 tot 55 jaar236Aantal2023
55 tot 60 jaar257Aantal2023
60 tot 65 jaar202Aantal2023
65 tot 70 jaar164Aantal2023
70 tot 75 jaar125Aantal2023
75 tot 80 jaar134Aantal2023
80 tot 85 jaar96Aantal2023
85 tot 90 jaar70Aantal2023
90 tot 95 jaar28Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Aalter-Station. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Aalter-Station.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden69Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners22,14Aantal2022
Gevulde handelspanden62Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen11Aantal2023
Winkels: periodieke goederen8Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen8Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels28Aantal2023
Horecazaken9Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,03Aantal2022
Consumentgerichte diensten25Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners8,49Aantal2022
Leegstaande handelspanden7Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Aalter-Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.574Aantal2023
Huishoudens 1 persoon551Aantal2023
Huishoudens 2 personen571Aantal2023
Huishoudens 3 personen208Aantal2023
Huishoudens 4 personen197Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen47Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen3%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.825Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€69.699.880Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.192Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.852Euro2019
Interkwartiel verschil28.600Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt96Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €11%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€76.138.835Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.157Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.131Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)126Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten38Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit218Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit92Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Aalter-Station.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44001A01-Code2024
RegionaamAalter-StationNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte137Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.137Aantal2024
Aantal inwoners3.352Aantal2023
Aantal huishoudens1.574Aantal2023
Aantal wagens1.700Aantal2022
Dichtheid adressen30,22Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners24,48Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens11,50Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens12,42Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Aalter-Station.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder127Aantal2023
Alleenwonend551Aantal2023
Andere persoon65Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)520Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen672Aantal2023
Inwonende andere persoon27Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder192Aantal2023
Kind bij gehuwd paar443Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar208Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)244Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen300Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Aalter-Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties24Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties13Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties11Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€149.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 25€220.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€245.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€215.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 50€275.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€310.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€250.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 75€375.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€360.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Aalter-Station.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders551Aantal2023
Eigenaars1.023Aantal2023
% Huurders35%Percentage2023
% Eigenaars65%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Aalter-Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.695Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194589Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970405Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000501Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010152Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020427Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202179Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190037Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.091Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen604Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.658Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie37Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Aalter-Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Aalter-Station

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Aalter-Station. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Aalter. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Ambachtenlaan10 - 89880
Boterpotstraat1 - 99880
Brielstraat10 - 99880
Brugstraat1 - 999880
Creuselaan1 - 89880

Toon alle 39 rijen met adressen...