Statistieken Buurt Albertlaan

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Albertlaan in de gemeente Ninove. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Albertlaan in de gemeente Ninove. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Albertlaan
(toename van 6,9% naar 1.274 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Albertlaan is met 82 personen toegenomen van 1.192 personen in 1990 tot 1.274 personen in 2023 (dat is een toename van 6,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 2 personen (0,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 4 Ninove met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Albertlaan: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 4 Ninove met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Doornkwartier, 2: buurt Albertlaan, 3: buurt Okegembaan.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Albertlaan voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Albertlaan ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Albertlaan

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Albertlaan. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Albertlaan: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.470)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Albertlaan. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Albertlaan was €29.470. Er waren 703 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Albertlaan was €20.717.420.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 71 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Albertlaan in het rood weergegeven.alle buurten binnen de gemeente Ninove waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Albertlaan (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Albertlaan in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Albertlaan: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Albertlaan helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Ninove getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Albertlaan

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Albertlaan.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Ninove

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Albertlaan. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Albertlaan helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Ninove getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Albertlaan voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen668Aantal2023
Mannen601Aantal2023
0 tot 10 jaar161Aantal2023
10 tot 20 jaar162Aantal2023
20 tot 30 jaar134Aantal2023
30 tot 40 jaar143Aantal2023
40 tot 50 jaar187Aantal2023
50 tot 60 jaar154Aantal2023
60 tot 70 jaar147Aantal2023
70 tot 80 jaar125Aantal2023
80 tot 90 jaar43Aantal2023
90 jaar en ouder11Aantal2023
Aantal inwoners1.274Aantal2023
0 tot 5 jaar72Aantal2023
5 tot 10 jaar89Aantal2023
10 tot 15 jaar98Aantal2023
15 tot 20 jaar64Aantal2023
20 tot 25 jaar63Aantal2023
25 tot 29 jaar71Aantal2023
30 tot 35 jaar62Aantal2023
35 tot 40 jaar81Aantal2023
40 tot 45 jaar99Aantal2023
45 tot 50 jaar88Aantal2023
50 tot 55 jaar76Aantal2023
55 tot 60 jaar78Aantal2023
60 tot 65 jaar80Aantal2023
65 tot 70 jaar67Aantal2023
70 tot 75 jaar75Aantal2023
75 tot 80 jaar50Aantal2023
80 tot 85 jaar21Aantal2023
85 tot 90 jaar22Aantal2023
90 tot 95 jaar11Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Albertlaan. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Albertlaan.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden24Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners19,22Aantal2022
Gevulde handelspanden22Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels7Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,20Aantal2022
Consumentgerichte diensten11Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners8,81Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Albertlaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens572Aantal2023
Huishoudens 1 persoon229Aantal2023
Huishoudens 2 personen179Aantal2023
Huishoudens 3 personen67Aantal2023
Huishoudens 4 personen43Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen54Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon40%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften703Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€20.717.420Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.470Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.770Euro2019
Interkwartiel verschil19.801Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt80Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie19Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €28%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €20%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €3%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€22.543.925Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.137Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.132Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)69Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)89%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten34Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit137Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit68Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Albertlaan.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41048A412Code2024
RegionaamAlbertlaanNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte27Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen699Aantal2024
Aantal inwoners1.274Aantal2023
Aantal huishoudens572Aantal2023
Aantal wagens527Aantal2022
Dichtheid adressen25,97Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners47,34Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens21,25Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens19,58Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Albertlaan.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder58Aantal2023
Alleenwonend229Aantal2023
Andere persoon41Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)180Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen206Aantal2023
Inwonende andere persoon16Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder95Aantal2023
Kind bij gehuwd paar210Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar82Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)84Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen68Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Albertlaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties16Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties16Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€103.250Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€103.250Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€180.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€180.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€212.250Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€212.250Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Albertlaan.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders170Aantal2023
Eigenaars406Aantal2023
% Huurders30%Percentage2023
% Eigenaars70%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Albertlaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden630Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945275Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970164Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200062Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201035Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202074Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20218Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190012Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen448Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen182Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie627Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Albertlaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Albertlaan

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Albertlaan. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ninove. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Abdijstraat1 - 999400
Albertlaan1 - 99400
Brakelsesteenweg1 - 99400
Denderhoutembaan2 - 49400
Dwarsstraat1 - 99400

Toon alle 14 rijen met adressen...