Statistieken Buurt Asse-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Asse-Centrum in de gemeente Asse. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Asse-Centrum in de gemeente Asse. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Asse-Centrum
(zeer grote groei van 51% naar 2.653 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Asse-Centrum is met 898 personen toegenomen van 1.755 personen in 1990 tot 2.653 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 27 personen (1,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Asse met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Asse-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Asse met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Asse-Centrum, 2: buurt Asse Kern-Noord, 3: buurt Asse Park, 4: buurt Marlier, 5: buurt Koudertaveerne, 6: buurt Terlinden Morette, 7: buurt Asse Stwg. Aalst Brussel-Noord Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Asse-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Asse-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Asse-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Asse-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Asse-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.642)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Asse-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Asse-Centrum was €30.642. Er waren 1.397 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Asse-Centrum was €42.806.304.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 42 buurten (blauw), 13 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Asse-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Asse waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Asse-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Asse-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Asse-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Asse-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Asse getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Asse-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Asse-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Asse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Asse-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Asse-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Asse getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Asse-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.350Aantal2023
Mannen1.305Aantal2023
0 tot 10 jaar315Aantal2023
10 tot 20 jaar316Aantal2023
20 tot 30 jaar428Aantal2023
30 tot 40 jaar358Aantal2023
40 tot 50 jaar329Aantal2023
50 tot 60 jaar302Aantal2023
60 tot 70 jaar231Aantal2023
70 tot 80 jaar219Aantal2023
80 tot 90 jaar112Aantal2023
90 jaar en ouder45Aantal2023
Aantal inwoners2.653Aantal2023
0 tot 5 jaar168Aantal2023
5 tot 10 jaar147Aantal2023
10 tot 15 jaar153Aantal2023
15 tot 20 jaar163Aantal2023
20 tot 25 jaar185Aantal2023
25 tot 29 jaar243Aantal2023
30 tot 35 jaar170Aantal2023
35 tot 40 jaar188Aantal2023
40 tot 45 jaar170Aantal2023
45 tot 50 jaar159Aantal2023
50 tot 55 jaar148Aantal2023
55 tot 60 jaar154Aantal2023
60 tot 65 jaar126Aantal2023
65 tot 70 jaar105Aantal2023
70 tot 75 jaar104Aantal2023
75 tot 80 jaar115Aantal2023
80 tot 85 jaar62Aantal2023
85 tot 90 jaar50Aantal2023
90 tot 95 jaar39Aantal2023
95 jaar en ouder6Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Asse-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Asse-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden125Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners47,97Aantal2022
Gevulde handelspanden112Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen16Aantal2023
Winkels: periodieke goederen15Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels38Aantal2023
Horecazaken28Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners10,14Aantal2022
Consumentgerichte diensten46Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners15,60Aantal2022
Leegstaande handelspanden13Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Asse-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.169Aantal2023
Huishoudens 1 persoon466Aantal2023
Huishoudens 2 personen326Aantal2023
Huishoudens 3 personen151Aantal2023
Huishoudens 4 personen124Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen102Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon40%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.397Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€42.806.304Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.642Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.558Euro2019
Interkwartiel verschil22.142Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt90Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie25Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €13%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €28%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€47.264.979Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.448Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.080Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)376Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)78%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Aantal nationaliteiten47Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit575Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)22%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit199Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Asse-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23002A00-Code2024
RegionaamAsse-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte66Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.902Aantal2024
Aantal inwoners2.653Aantal2023
Aantal huishoudens1.169Aantal2023
Aantal wagens1.036Aantal2022
Dichtheid adressen28,80Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners40,18Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens17,70Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens15,69Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Asse-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder125Aantal2023
Alleenwonend466Aantal2023
Andere persoon90Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)420Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen340Aantal2023
Inwonende andere persoon69Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder214Aantal2023
Kind bij gehuwd paar430Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar167Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)176Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen154Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Asse-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties7Aantal2020
Huizen-Transacties16Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties16Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2016
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€177.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€177.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€249.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€249.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€282.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€282.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Asse-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders604Aantal2023
Eigenaars565Aantal2023
% Huurders52%Percentage2023
% Eigenaars48%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Asse-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.361Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945243Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970280Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000337Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010163Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020154Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202156Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900126Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen527Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen834Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.357Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Asse-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Asse-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Asse-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Asse. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Arsenaalstraat1 - 91730
Belvédèresteegje10 - 501730
Bergestraat2 - 6D1730
Bloklaan1 - 81730
Boekfos11 - 91730

Toon alle 35 rijen met adressen...