Statistieken Buurt Baan Naar Izegem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Baan Naar Izegem in de gemeente Ingelmunster. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Baan Naar Izegem in de gemeente Ingelmunster. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Baan Naar Izegem
(grote toename van 16% naar 757 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Baan Naar Izegem is met 106 inwoners gestegen van 651 inwoners in 1990 tot 757 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 inwoners (0,48%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Ingelmunster met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Baan Naar Izegem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Ingelmunster met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Station Ingelmunster, 2: buurt De Wante-de Zandvlugge, 3: buurt Hoge Doorn-Staatsbaan op Kortrijk, 4: buurt Baan Naar Izegem, 5: buurt Hoevewijk, 6: buurt Bronbeek, 7: buurt Ingelmunster-Versp.Bew.-Zuido., 8: buurt Vierbunder, 9: buurt St. Hubert, 10: buurt Zuid-West.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Baan Naar Izegem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Baan Naar Izegem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Baan Naar Izegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Baan Naar Izegem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Baan Naar Izegem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.794)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Baan Naar Izegem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Baan Naar Izegem was €36.794. Er waren 411 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Baan Naar Izegem was €15.122.163.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Baan Naar Izegem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Ingelmunster waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Baan Naar Izegem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Baan Naar Izegem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Baan Naar Izegem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Baan Naar Izegem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Ingelmunster getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Baan Naar Izegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Baan Naar Izegem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Ingelmunster

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Baan Naar Izegem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Baan Naar Izegem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Ingelmunster getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Baan Naar Izegem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen384Aantal2023
Mannen376Aantal2023
0 tot 10 jaar86Aantal2023
10 tot 20 jaar85Aantal2023
20 tot 30 jaar83Aantal2023
30 tot 40 jaar105Aantal2023
40 tot 50 jaar105Aantal2023
50 tot 60 jaar122Aantal2023
60 tot 70 jaar83Aantal2023
70 tot 80 jaar55Aantal2023
80 tot 90 jaar32Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners757Aantal2023
0 tot 5 jaar45Aantal2023
5 tot 10 jaar41Aantal2023
10 tot 15 jaar39Aantal2023
15 tot 20 jaar46Aantal2023
20 tot 25 jaar40Aantal2023
25 tot 29 jaar43Aantal2023
30 tot 35 jaar56Aantal2023
35 tot 40 jaar49Aantal2023
40 tot 45 jaar56Aantal2023
45 tot 50 jaar49Aantal2023
50 tot 55 jaar68Aantal2023
55 tot 60 jaar54Aantal2023
60 tot 65 jaar53Aantal2023
65 tot 70 jaar30Aantal2023
70 tot 75 jaar20Aantal2023
75 tot 80 jaar35Aantal2023
80 tot 85 jaar21Aantal2023
85 tot 90 jaar11Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Baan Naar Izegem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Baan Naar Izegem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden9Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners13,37Aantal2022
Gevulde handelspanden8Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels2Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,34Aantal2022
Consumentgerichte diensten5Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners6,68Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Baan Naar Izegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens318Aantal2023
Huishoudens 1 persoon83Aantal2023
Huishoudens 2 personen108Aantal2023
Huishoudens 3 personen64Aantal2023
Huishoudens 4 personen51Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen12Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen20%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften411Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€15.122.163Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.794Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.545Euro2019
Interkwartiel verschil32.891Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt119Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie39Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €9%Percentage2016
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €20%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 10%Percentage2021
% inkomens >75.000 €8%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€16.112.543Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.541Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit713Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)20Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten14Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit47Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit27Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Baan Naar Izegem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36007A13-Code2024
RegionaamBaan Naar IzegemNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte42Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen423Aantal2024
Aantal inwoners757Aantal2023
Aantal huishoudens318Aantal2023
Aantal wagens424Aantal2022
Dichtheid adressen10,01Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners17,91Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,52Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens10,03Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Baan Naar Izegem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder19Aantal2023
Alleenwonend83Aantal2023
Andere persoon6Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)170Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen134Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder32Aantal2023
Kind bij gehuwd paar141Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar49Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)64Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen58Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Baan Naar Izegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2019
Huizen-Transacties9Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€157.250Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€175.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€242.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Baan Naar Izegem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders61Aantal2023
Eigenaars253Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Baan Naar Izegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden345Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945129Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197066Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000105Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20105Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202027Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190013Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen311Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen34Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie343Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Baan Naar Izegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Baan Naar Izegem

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Baan Naar Izegem. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ingelmunster. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Beenhouwersstraat1 - 68770
Izegemstraat1 - 998770
Ketenstraat1 - 98770
Loodgietersstraat1 - 88770
Loodgieterstraat1 - 88770

Toon alle 13 rijen met adressen...