Statistieken Buurt Baarle-Hertog -Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum in de gemeente Baarle-Hertog. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum in de gemeente Baarle-Hertog. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Baarle-Hertog -Centrum
(zeer grote groei van 52% naar 1.343 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Baarle-Hertog -Centrum is met 462 personen gegroeid van 881 personen in 1990 tot 1.343 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 14 personen (1,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Baarle-Hertog met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Baarle-Hertog -Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Baarle-Hertog met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Baarle-Hertog -Centrum, 2: buurt Baarle-Hertog-Dorp Noord-Molenbaan, 3: buurt Baarle-Hertog -Dorp Zuid, 4: buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves, 5: buurt Zondereigen, 6: buurt Ginhoven-Gel-Enclaves.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Baarle-Hertog -Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Baarle-Hertog -Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Baarle-Hertog -Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Baarle-Hertog -Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€26.800)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Baarle-Hertog -Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Baarle-Hertog -Centrum was €26.800. Er waren 706 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Baarle-Hertog -Centrum was €18.920.976.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 2 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Baarle-Hertog -Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Baarle-Hertog waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Baarle-Hertog -Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Baarle-Hertog -Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Baarle-Hertog -Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Baarle-Hertog getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Baarle-Hertog -Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Baarle-Hertog -Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Baarle-Hertog

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Baarle-Hertog -Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Baarle-Hertog getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen683Aantal2023
Mannen661Aantal2023
0 tot 10 jaar155Aantal2023
10 tot 20 jaar156Aantal2023
20 tot 30 jaar134Aantal2023
30 tot 40 jaar191Aantal2023
40 tot 50 jaar149Aantal2023
50 tot 60 jaar146Aantal2023
60 tot 70 jaar167Aantal2023
70 tot 80 jaar142Aantal2023
80 tot 90 jaar94Aantal2023
90 jaar en ouder8Aantal2023
Aantal inwoners1.343Aantal2023
0 tot 5 jaar85Aantal2023
5 tot 10 jaar70Aantal2023
10 tot 15 jaar81Aantal2023
15 tot 20 jaar75Aantal2023
20 tot 25 jaar51Aantal2023
25 tot 29 jaar83Aantal2023
30 tot 35 jaar103Aantal2023
35 tot 40 jaar88Aantal2023
40 tot 45 jaar83Aantal2023
45 tot 50 jaar66Aantal2023
50 tot 55 jaar66Aantal2023
55 tot 60 jaar80Aantal2023
60 tot 65 jaar88Aantal2023
65 tot 70 jaar79Aantal2023
70 tot 75 jaar70Aantal2023
75 tot 80 jaar72Aantal2023
80 tot 85 jaar64Aantal2023
85 tot 90 jaar30Aantal2023
90 tot 95 jaar8Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Baarle-Hertog -Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden67Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners52,39Aantal2022
Gevulde handelspanden49Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen9Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen7Aantal2023
Winkels: overige6Aantal2023
Winkels24Aantal2023
Horecazaken11Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners6,83Aantal2022
Consumentgerichte diensten14Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners12,91Aantal2022
Leegstaande handelspanden18Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens614Aantal2023
Huishoudens 1 persoon225Aantal2023
Huishoudens 2 personen211Aantal2023
Huishoudens 3 personen84Aantal2023
Huishoudens 4 personen53Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen41Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften706Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€18.920.976Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€26.800Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.425Euro2019
Interkwartiel verschil18.986Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt89Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie28Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €9%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €17%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 3%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€20.604.831Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€15.645Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit520Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)728Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)39%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)54%Percentage2023
Aantal nationaliteiten36Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit824Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)61%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit96Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13002A000Code2024
RegionaamBaarle-Hertog -CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte49Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen910Aantal2024
Aantal inwoners1.343Aantal2023
Aantal huishoudens614Aantal2023
Aantal wagens648Aantal2022
Dichtheid adressen18,69Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners27,58Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens12,61Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,31Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Baarle-Hertog -Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder52Aantal2023
Alleenwonend225Aantal2023
Andere persoon29Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)182Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen258Aantal2023
Inwonende andere persoon30Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder90Aantal2023
Kind bij gehuwd paar177Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar87Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)102Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen112Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders362Aantal2023
Eigenaars251Aantal2023
% Huurders59%Percentage2023
% Eigenaars41%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden703Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194577Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970114Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010146Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020102Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202123Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190029Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen441Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen262Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie697Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Baarle-Hertog -Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Baarle-Hertog -Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Baarle-Hertog. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Alphenseweg12 - 62387
Amalia Van Solmstraat1 - 52387
Bremakker14 - 92387
Canvasstraat1 - 92387
Desiree Geeraertstraat1 - 22387

Toon alle 38 rijen met adressen...