Statistieken Buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves

Aantal inwoners per jaar in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves
(stijging van 12% naar 231 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves is met 24 personen gestegen van 207 personen in 1990 tot 231 personen in 2022 (dat is een stijging van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 1 personen (0,39%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Baarle-Hertog met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Baarle-Hertog met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Baarle-Hertog -Centrum, 2: buurt Baarle-Hertog-Dorp Noord-Molenbaan, 3: buurt Baarle-Hertog -Dorp Zuid, 4: buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves, 5: buurt Zondereigen, 6: buurt Ginhoven-Gel-Enclaves.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.334)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2017 in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2017 in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves was €32.334. Er waren 129 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2017 in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves was €4.203.362.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2017 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 2 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Baarle-Hertog waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves (2018 -2019)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves in de periode van 2018 tot en met 2019.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Baarle-Hertog getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Baarle-Hertog

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Baarle-Hertog getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen114Aantal2022
Mannen117Aantal2022
0 tot 10 jaar16Aantal2022
10 tot 20 jaar31Aantal2022
20 tot 30 jaar25Aantal2022
30 tot 40 jaar17Aantal2022
40 tot 50 jaar27Aantal2022
50 tot 60 jaar37Aantal2022
60 tot 70 jaar29Aantal2022
70 tot 80 jaar41Aantal2022
80 tot 90 jaar5Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*1.165Aantal2023
Gescheiden*219Aantal2023
Ongehuwd*1.497Aantal2023
Verweduwd*131Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Baarle-Hertog getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften129Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€4.203.362Euro2017
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.334Euro2017
Mediaan inkomen per aangifte€24.353Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*1.384Aantal2023
Vreemdelingen*1.628Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Baarle-Hertog getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13002A091Code2023
RegionaamBaarle-Hertog-Landelijk-EnclavesNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte155Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen120Aantal2023
Aantal inwoners231Aantal2022
Aantal huishoudens90Aantal2021
Aantal wagens131Aantal2021
Dichtheid adressen0,78Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners1,49Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,58Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,85Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves.

Adressen in de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Baarle-Hertog-Landelijk-Enclaves. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Baarle-Hertog.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Akkers1 - 32387
Alphenseweg24 - 302387
Gierlestraat1 - 432387
Molenbaan1A - 252387
Molenstraat101 - 992387
Oordeelstraat1 - 92387
Tommel10 - 92387
Visweg1 - 82387
Weverstraat9A2387
Wiekenweg1 - 92387