Statistieken Buurt Baliebrugge

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Baliebrugge in de gemeente Oostkamp. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Baliebrugge in de gemeente Oostkamp. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Baliebrugge
(toename van 3,95% naar 815 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners in de buurt Baliebrugge is met 31 personen gestegen van 784 personen in 2011 tot 815 personen in 2021 (dat is een toename van 3,95%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was 3 personen (0,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Ruddervoorde met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Baliebrugge: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Ruddervoorde met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Ruddervoorde-Centrum, 2: buurt Kruiskalsijde Oostkamp, 3: buurt Leegte, 4: buurt Molenhoek Oostkamp, 5: buurt Sijslo, 6: buurt Ruddervoorde-Verspr. Bewoning, 7: buurt Baliebrugge, 8: buurt Bergen Oostkamp.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Baliebrugge voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Baliebrugge ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Baliebrugge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Baliebrugge. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Baliebrugge: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.286)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Baliebrugge. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Baliebrugge was €41.286. Er waren 432 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Baliebrugge was €17.835.689.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Baliebrugge in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Oostkamp waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Baliebrugge (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Baliebrugge in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Baliebrugge: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Baliebrugge helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Oostkamp getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Oostkamp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Oostkamp. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Baliebrugge helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Oostkamp getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Oostkamp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Oostkamp. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Baliebrugge helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Oostkamp getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*12.040Aantal2022
Mannen*11.958Aantal2022
0 tot 10 jaar*2.423Aantal2022
10 tot 20 jaar*2.697Aantal2022
20 tot 30 jaar*2.513Aantal2022
30 tot 40 jaar*2.942Aantal2022
40 tot 50 jaar*3.154Aantal2022
50 tot 60 jaar*3.390Aantal2022
60 tot 70 jaar*2.849Aantal2022
70 tot 80 jaar*2.443Aantal2022
80 tot 90 jaar*1.298Aantal2022
90 jaar en ouder*289Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Oostkamp getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Baliebrugge helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*10.151Aantal2022
Gescheiden*2.001Aantal2022
Ongehuwd*10.458Aantal2022
Verweduwd*1.388Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Oostkamp getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Baliebrugge helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften432Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€17.835.689Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.286Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Baliebrugge.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*23.147Aantal2022
Vreemdelingen*851Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Oostkamp getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Baliebrugge helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31022C10-Code2022
RegionaamBaliebruggeNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte96Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen393Aantal2022
Aantal inwoners815Aantal2021
Aantal huishoudens318Aantal2019
Aantal wagens477Aantal2019
Dichtheid adressen4,11Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners8,53Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens3,33Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens4,99Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Baliebrugge.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties7Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Baliebrugge.

Adressen in de buurt Baliebrugge

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Baliebrugge. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Oostkamp.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Baliebruggeplein68020
Baliebrugstraat1 - 98020
Biezenstraat10 - 98020
Cijnsdreef2 - 38020
Claeysstraat1 - 88020

Toon alle 15 rijen met adressen...